• Velkommen!

  Hårtapsnett er en nettside laget for å spre informasjon om hårtap, hårtransplantasjon og behandlinger av hårtap.

  Still spørsmål i forumet og bruk artiklene våre for å finne svar på det du lurer på om hårtap!

Bilder Til deg som vurderer å gjennomføre en hårtransplantasjon. Kort innføring

Pettter88

Meldem
Jeg lager denne korte guiden fordi jeg selv har surfet gjennom forum på jakten etter info i ca seks måneder og jeg vil derfor strukturere den informasjonen jeg har funnet slik at det vil ta kortere tid for deg. Fra nå av vil jeg kun bruke forkortelsen HT for hårtransplantasjon.


Hvorfor du ikke bør ta HT
Unngå HT så langt det lar seg gjøre. Det er et dyrt kosmetisk inngrep som ikke så lett vil la seg omgjøre. Fallhøyden er stor og det er ikke noe som vil gjøre livet ditt så mye bedre enn hva det vil være uten. Har du først tatt en HT må du snnsynligivs ta flere operasjoner senere. Husk at andre ikke ser/bryr seg like mye om dette som deg. Vil du at andre skal huske deg som "han med hårtransplantasjonen?" .Men jeg vet selv at det kan ha en negativ effekt på selvfølelsen. Gidde å jobbe litt med psyken din istede?
Bøker fra f.eks Sean Stephenson kan gi deg nye perspektiver: http://seanstephenson.com/shop/


Medisiner
Før du vurderer en HT bør du prøve medisiner mot hårtap . Både fordi dette som regel er en bedre løsning, men også fordi hårtapet ditt bør stabilisere seg før man går i gang med operasjon. Det er kjedelig å måtte følge opp med nye operajoner hvert tredje år. Det er kun tre produkter som idag har medisinsk virkning. De tre store er Finasteride , minoxidil og Ketocenazole.

Finasteride er en pille som i ca 90% av tilfellene stopper videre hårtap på månen. Noen opplever også gjenvekst. Resultatene er dårligere jo lengre frem på hodet du kommer. Og reduseres til ca 60% på den fremre halvdelene. Jeg har lest litt forskjellige om dette. Pillen er veldig omdiskutert da bivirkningene er relativt kjipe. Det kan ta opp til to år før man ser pillens fulle effekt. Man er nødt til å gå igjennom lege/hudlege for å få tak i pillene på legemiddelfritak. Du vil uansett bli oppfordret til å bruke finasteride etter en HT. Så hvorfor ikke starte med en gang?

Minoxidil kommer i skum/flytende form. Den skal påføres hodebunnen to ganger daglig og styrker håret, samt hjelper veksten. Men gjør dessverre ingenting for å forhindre ytteligere hårtap. Fåes reseptfritt på apoteket.

Ketocenazole er et virkemiddel som finnes i shampoo . I Norge går shampooen under navnet Fungarol og inneholder virkemidlet ketocenazole. I utlandet heter den Nizoral. Fås kjøpt på ebay/apoteket.

Vær derfor tålmodig og prøv denne trion i to år før du velger å gjennomføre operasjon.

Les mer om legemidlene her: http://www.alopeci.info/index.php?threads/en-introduksjon-til-dagens-legemidler.7/


Kartlegg hårtapet ditt
Hårlinjen (hairline) omtales som den fremste delen av håret over pannen. Kronen/månen (vertex) omtales som området på bakre del av hodet. Mens området mellom hårlinjen og månen kalles toppen/den midtre delen. Området du ønsker å behandle omtales som mottakerområdet. Området på siden og nedre bakdel av hodet omtales til daglig som kransen, kalles i HT-språket for donorområdet. Det er her hårsekker vil bli transplantert fra. Hårsekker omtales også som grafts.

Finn deg selv på Norwood skalaen. Dette er ikke et fast tapsmønster, men en guideline. Finn så din far, farmor, farfar. Ditt hårtap bestemmes av tilfeldige kombinasjoner av disse.


TA BILDER FOR Å FØLGE UTVIKLINGEN DIN OVER TID.


Dersom alle dine forfedre er NW 2-3 er det sannsynlig at du ikke vil utvikle ett større hårtap en disse. Om dette er tilfellet for deg kan du med større trygghet gjennomføre en fyldig operasjon kun i hårlinjen. Tenk nøye igjennom om dette egentlig er et stort «problem» for deg, da mange som er NW5-6 kunne drept for å komme tilbake til NW2-3.

Dersom alle dine forfedre er NW 5-6 bør du være forberedt på dette selv. Det betyr at du ikke bør ta en HT før hårtapet har stabilisert seg. Det vil si at utviklingen har stoppet, enten av seg selv eller med finasteride. Dersom du per dags dato er NW3 vil en HT være en dårlig desperat handling ettersom hårtapet sannsynlig vil fortsette bakover. Dette er et dilemma siden disse mennene blir rammet hardest av hårtap, og i tilegg må vente lengst med å ta en HT.

Dersom dine forfedre er en blanding av NW 2-6 bør du være åpen for alt og velge en konservativ fremgangsmåte.

Dersom du ligger ann til å bli en NW 7, Er det dessverre lite en HT kan bidra med ettersom donor området er lite og området som skal dekkes veldig stort.


Donorområdet
Resultatet av en HT avhenger mye av hvor stort område som skal dekkes og hvor bra donorområdet er. Antall hårsekker (grafts), antall hår per graft og tjukkelsen på håret er alle faktorer som er avgjørende for et godt resultat. En vanlig person har mellom 6000-8000 tilgjengelige grafts for transplantasjon, med gjennomsnitt på 7000. Hver graft inneholder mellom 1 og 4 hårstrå. Gjennomsnittlig antall hår per grafts hos en person ligger mellom 1,7 til 2,7 hår, med gjennomsnitt på 2,2 hår. Hårbredden ligger på mellom 60 og 115 microns. Med et gjennomsnitt på 100 microns.

En vellykket HT avhenger også av forventinger til resultatet. Det er sjeldent man kan få like god tetthet som man hadde før man begynte å miste hår. En god HT gir deg ikke håret tilbake, men en illusjon om at du har fullt med hår. En normal tetthet varierer mellom 60-100 grafts/cm². Dette varierer fra person til person. I tillegg vil tettheten variere på forskjellige områder på hodet. Ofte har man best tetthet på baksiden av hodet, med litt lavere tetthet på sidene og på toppen av hodet. Med en tetthet på 40-45 grafts/cm² vil man oppnå illusjon av full tetthet og dermed en god HT. Hvor mange naturlige hår man har på mottakerområdet fra før av er helt avgjørende for sluttresultatet. Spesielt i hårlinjen! Hvordan håret fordeles vil også ha svært stor innvirkning. Det skal påpekes at gode leger bruker kun single grafts (grafts med ett hår) i hårlinjen, da dette ser mer naturlig ut og det er derfor nødvindig med større tetthet her. På toppen av hodet foretrekkes multiple grafts. Slik at man trenger å flytte færre grafts, og får en bedre dekning.


Jeg leste på et forum at vi har ca 100.000 hår på hodet. 2/3 (66.000 hår) av disse er på siden og bak av hodet, mens 1/3 (33.000 hår) er på toppen. Flytting av 5000 grafts (11.000 hår) vil derfor kunne gi en markant forbedring dersom man har mistet mye hår på toppen. Men å få tilbake det håret man hadde vil derfor være umulig.

Gjør et anslag på ditt behov her: http://ahdclinic.com/grafts-calculator/
Hvor mange grafts du trenger er opp til legen å avgjøre. Vær obs på at forskjellige leger har forskjellige tinærminger til dette antallet.


FUE vs FUT
Det finnes idag to hovedteknikker som brukes til HT idag.
FUE - Follicular unit extraction og FUT - Follicular unit transplant, også kalt Strip

FUE går ut på å flytte en og en hårsekk fra donorområde til mottakerområdet. Ved å bruke en slags penn, «plukker» man ut hver hårsekk med en diameter på ca 0,8-1 mm, og dybde på ca 4 mm. Denne pennen kan både være manuell og motorisert. Motorisert er mer effektiv, mens den manuelle er mer følsom. Deretter lages det et like stort hull på mottakerområdet, for så å føre hårsekken inn i dette hullet. Det positive med denne teknikken er at det først og fremst er et mindre inngrep. Legen får håndplukket antall og type grafts som han ønsker. Det lager mindre arr og man har derfor muligheten til å klippe håret kort i ettertid. Denne teknikken blir mer og mer populær, men den er dyrere.

FUT går ut på å skjære av en bit av skallen din. Et hudstykke på ca 2x30 cm blir skåret ut fra midt i kransen og deretter blir hodet ditt sydd igjen. Hudstykket inneholder ca 3000 hårsekker som blir skåret ut en etter en. Det blir laget hull i mottakerområde og hårsekkene blir så puttet oppi disse, akkurat som FUE. Noen påstår at NW5-6 er nødt til å kombinere disse to teknikkene om en ønsker et bra resultat. Det positivet med denne teknikken er at den enkelt får tak i mange donorgrafts. Man er ikke nødt til å shave hele hodet for å få tak i grafts. Den er også billigere. Det negative er dog at du får et stort stygt arr i bakhodet og vil ikke ha muligheten til å klippe deg kort. Ettersom 10% av alle hårene våre til enhver tid er i dvale, kaster vi bokstavelig talt bort ca 300 grafts som legene ikke ser på hudstykket ditt.

Her er en kort video som viser forskjellen:
Potensielt FUE arr, som nesten ikke er synlig med 5mm hår


Et typisk FUT arr


Et veldig bra FUT arr
 

Vedlegg

Sist redigert:

Pettter88

Meldem
Valg av lege
Listen over leger er lang og listen over gode leger er ikke like lang.

Når du velger hvor du skal ta HTen, er det viktig å gå etter lege og ikke klinikk. Men hva skal du egentlig se etter? For å spare mye tid vil jeg anbefale deg å velge en IAHRS lege. Dette er et kvalitetstempel og inkluderer de europeiske og amerikanske legene som hyppigst blir diskutert på forum. Det skal dog bemerkes at det er legene selv som står bak IAHRS. Det finnes også gode leger som ikke står på denne listen. Men det er vanskelig å finne ut hvem de er. Når det gjelder norske klinikker så er min oppfatning av at det er for mange tilfeller av misfornøyde kunder til at det ikke er verdt risikoen.
IAHRS leger: http://www.iahrs.org/hair-transplant/

Det står likevel en del navn på IAHRS listen. Så hva bør du se etter for å finne din lege? Før har de beste legene kun holdt til i USA, men erfarne personer mener at idag finnes like gode leger i Europa.


Se etter erfaringer. Forum som Bald truth talk: https://www.baldtruthtalk.com/forums/6-Surgical-Hair-Restoration og Hair restoration network: http://www.hairrestorationnetwork.com/eve/index.php#surgical-hair-restoration er yppelige for å finne erfaringer. Se etter personer som har lignende hårtap som deg. Dagens HD før-etter bilder/video fra flere vinkler som flere klinikker nå har begynt å presentere gir en indikasjon på hva som er mulig, men husk at det kun er de beste kandidatene som blir presentert. Vær obs på at noen før-bilder er tatt med fuktig hår, etter-bilder kan være tatt med toppik. Antall hår per graft er høy, antall grafts er høy eller pasienten har begynt på finasteride som har hatt medvirkende effekt.

Teknikk. Bestem deg for om du ønsker FUT eller FUE og velg deretter en lege som er spesialist på teknikken for å maksimere resultat og minimere arr. Dersom du foretrekker FUE, se også etter om legen bruker manuell eller motorisert penn. Les mer om det her: http://www.hairrestorationnetwork.com/eve/169281-ultimate-manual-versus-motorized-fue-thread.html

Design av hårlinje. Leger har forskjellige fremgangsmåter når de designer hårlinjen din, og ellers hvordan grafts best fordeles og hvor langsiktige de er i tankegangen. Tenk også nøye igjennom hvordan hårlinje du ønsker og hvor langt ned i pannen den skal gå. Husk, jo mer konservativ hårlinje, jo bedre tetthet kan du få.

Pris kommer vi selvfølgelig ikke utenom. Priser på IAHRS-leger varierer fra 2 til 7 euro per graft.

Min personlige oppfatning er at de billigste holder til i Tyrkia, mest for pengene vil du derfor få i Tyrkia. Den beste (og dyreste) legen er Lorenzo. Den mest etiske legen er Feriduni. Beste overall er de belgiske legene Feriduni, Bisanga og Mwamba.
Les om JohnnyDrama sin erfaring med konsultasjoner hos alle de belgiske her: http://www.hairrestorationnetwork.c...top-docs-bisanga-feriduni-de-reys-mwamba.html

Styr unna klinikker som markedsfører hardt. Som bruker kjendiser i markedsføringen. Som tidvis har stor rabatt. Som hår dårlige før- og etter-bilder. Som det finnes negative omtale om på forum.

Etter at du har valgt lege bør du besøk klinikken for å få en konsultasjon. Da vil du få vite hvor bra donorområdet ditt er, samt at legen forteller deg hva du kan forvente. Besøk gjerne lege nr 2 og 3 på listen din, da dette kan gi deg større perspektiv. Griske leger vil gi deg høye forventinger, mens de med måneder lange ventelister vil ofte være mer realistiske.

Les deg så enda mer opp på andres erfaringer med legen din og gjennomføringen av HT, slik at du får et innblikk av hvordan opplegget er og hva du kan forvente av selve gjennomføringen; hotell, reise, betaling, TV i operasjonssalen, dagene i etterkant etc. Vær så forberedt som mulig for å få en best mulig opplevelse og gjennomføring.

Eksempel på fordeling av hår og hårlinjedesign. Alle leger har hver sin stil


Selve operasjonen
Dersom du lurer på hvordan en operasjon gjennomføres i praksis kan du lese min erfaring her: http://www.alopeci.info/index.php?threads/erfaring-med-dr-koray-erdogan-istanbul.633/


I etterkant av en operasjon
I etterkant av en operasjon vil hodet være veldig ømt og rødt. Du bør sette av minst 2 uker til å helbrede. De tre påfølgende dagene er verst. Du kan oppleve shock loss. Som vil si at hår i/ inærheten av mottakerområdet vil falle ut. Det er fordi de ikke taklet inngrepet. Dette er "svake" hår som du ville ha mistet i fremtiden uansett. Etter ca to uker vil dine transplanterte hår begynne å falle ut. Dette er fordi hårene går i dvalemodus og vil først komme ut igjen etter 4-8 måneder.


Potensielle nedsider ved en HT
- Det absolutt verste som kan skje er en lav yield. Det vil si at veldig få av de transplanterte hårene faktisk begynner å vokse på mottakerområdet. Dette har jeg typisk lest om hos folk som har valgt leger med ekstremt lave priser. Mellom 2000-4000 dollar. De beste legene har en yield på ca 95%. Det vil si at 95% av hårene som er flyttet, fortsetter å vokse på mottakerområdet.
- Hårlinjen ser unaturlig ut. Enten kan hårfeste være satt for lavt, det brukes multiple grafts ytterst i hårlinjen, eller at designet er dårlig.
- Dårlig fordeling av hår. Dersom for mye hår blir flyttet til hårlinjen/toppen, kan en gå tom for donorhår til å fylle en eventuell måne i senere tid. Det er ikke kult å se ut som en 16-åring forfra og en 60-åring bakfra. Dette kan også medføre at håret ser unaturlig ut.
- En siste fallgruve er å velge små operasjoner som krever hyppige nye operasjoner dersom hårtapet utvikler seg. Da tenker jeg spesielt på å fylle viker. Da starter man fort en ond spiral.
- Andre vil huske deg som "han med hårtransplantasjonen"

Lav yield


Unaturlig look og bruk av multiple grafts i front
 
Sist redigert:

Pettter88

Meldem
Andre tips til deg som velger å ta HT:

Før operasjonen:
 • Følg klinikkens opplegg fullt og helt.
 • Bo nærme klinikken
 • Sjekk ut og forbered betaling. Dersom operasjonen skal betales cash, ta ut pengene på forhånd. Da banksystemene kan være annerledes i andre land. Overføringer til utlandet tar tid, ikke alle banker kan overføre til alle land. Om du skal låne pengene kan det ta tid å få dem etc. (Tror jeg hadde maks uflaks på dette området.)
 • Ta med din egen hatt/bandana som du liker. Den bør være løs slik at den lener seg på ørene dine og ikke hodet.
 • Ta med en nakkestøtte/reisepute da dette være nyttig på turen hjem
 • Unngå minoxidl, alkohol, vitaminer og kaffe og dagene før operasjonen fordi dette kan fortynne blodet. Hvor mange dager som anbefales varierer fra 7 dager for minoxidl til 1 dag for kaffe.
 • Ta på skjorte med knapper på operasjonsdagene da dette er lettere å ta av igjen etter operasjon.
 • Ta på gode sokker da det er litt kaldt i operasjonssalen, Og joggebukse.
 • Ta med smertestillende tabletter
 • Les/hør og skriv ned viktige instruksjoner for tiden etter operasjonen da det er fort gjort å glemme dem etter en lang dag med operasjon.
 • Ikke se på komedier under operasjonen, da du kan begynne å le på uheldige tidspunkter
På flyplassen
Under passkontrollen, gå bort til skranken, gi mannen passet ditt, ta av hatten, la han og kamera se deg i ti sekunder, ta så på hatten igjen. I sikkerhetskontrollen, ta hatten rolig av rett før du går gjennom metalldetektoren og sett den rolig på igjen med en gang du er igjennom. De fleste som står rundt deg er så opptatt med å legge fra seg sin bagasje på båndet at de ikke får det med seg.

Dagene etter operasjon:
 • Ikke undervurderer tiden det tar å helbrede. Sett helst av de to påfølgende ukene til avslapning. Gjerne mer.
 • Unngå tunge løft
 • Bøy med knærne
 • Lag en god dekkhistorie, dersom du ikke ønsker at folk skal få vite hva du har gjort.
 • Sov i en sittende /45 graders vinkel når du sover for å redusere hevelse
 • Vent to-tre uker med å trene, tren deg sakte opp.
 • Vit at det tar mellom 4-20 uker før rødheten på mottakerområdet er borte. Dette avhenger av huden din. Området blir rødt fordi det dannes nye nettverk av blodårer. Jo større tetthet på transplantasjonen - jo mer rødt. PRP behandling kan hjelpe mot dette. Tilbys hos flere klinikker og anbefales for de med blek hud.
 • Unngå direkte sollys i neste 4 månedene. Pigmentene på mottakerområdet bruker tid på å aktiveres og dette kan ødelegge hårsekkene.
 • Vent ca 2 mnd med å bruke ketozenacole og minoxidl. (Det er uenighet om denne ventetiden)Kom gjerne med innspill til ting som bør være med, ukorrekte fakta eller avsnitt som bør skrives om.
 
Sist redigert:

Atle77

Nytt Medlem
Glimrende info Pettter88! Jeg har vurdert transplantasjon lenge, men etter å ha lest ditt innlegg tror jeg at jeg dropper hele greiene. Det kommer rett og slett ikke til å bli vellykket. Jeg har mistet hår langsomt og jevnt i femten år nå, og jeg er redd denne prosessen ikke kommer til å stoppe opp noensinne. Hvis jeg skal gjennomføre operasjon, er jeg nødt til å følge opp med stadig nye inngrep, og det finnes jo en grense for hvor mange inngrep som er mulig. Det sier egentlig seg selv: Med dagens metoder tviler jeg på at jeg vil bli fornøyd med resultatet, og da er det bedre å la være. Jeg vil ikke være "han med hårtransplantasjon".
 
J

Jarle

Jeg lager denne korte guiden fordi jeg selv har surfet gjennom forum på jakten etter info i ca seks måneder og jeg vil derfor strukturere den informasjonen jeg har funnet slik at det vil ta kortere tid for deg. Fra nå av vil jeg kun bruke forkortelsen HT for hårtransplantasjon.


Hvorfor du ikke bør ta HT
Unngå HT så langt det lar seg gjøre. Det er et dyrt kosmetisk inngrep som ikke så lett vil la seg omgjøre. Fallhøyden er stor og det er ikke noe som vil gjøre livet ditt så mye bedre enn hva det vil være uten. Har du først tatt en HT må du snnsynligivs ta flere operasjoner senere. Husk at andre ikke ser/bryr seg like mye om dette som deg. Vil du at andre skal huske deg som "han med hårtransplantasjonen?" .Men jeg vet selv at det kan ha en negativ effekt på selvfølelsen. Gidde å jobbe litt med psyken din istede?
Bøker fra f.eks Sean Stephenson kan gi deg nye perspektiver: http://seanstephenson.com/shop/
Det er jo bare sprøyt når du mener at livet ikke blir bedre med en HT, enn hva den ville være uten. Når det gjelder livskvaliteten hos folk, så er den helt individuell. Selv om livet ditt ikke hadde blitt så mye bedre med en hårtransplantasjon, så er det fullt mulig at veldig mange ser dette helt annerledes.

Du sier : Vil du at andre skal huske deg som "han med hårtransplantasjonen?" Hvorfor i alle dager skal man ta hensyn til hva alle andre måtte mene, hvis du selv er fornøyd med dette valget?
 

Thomas M. Angellsen

Aktivt Medlem
Valg av lege
Listen over leger er lang og listen over gode leger er ikke like lang.

Når du velger hvor du skal ta HTen, er det viktig å gå etter lege og ikke klinikk. Men hva skal du egentlig se etter? For å spare mye tid vil jeg anbefale deg å velge en IAHRS lege. Dette er et kvalitetstempel og inkluderer de europeiske og amerikanske legene som hyppigst blir diskutert på forum. Det skal dog bemerkes at det er legene selv som står bak IAHRS. Det finnes også gode leger som ikke står på denne listen. Men det er vanskelig å finne ut hvem de er. Når det gjelder norske klinikker så er min oppfatning av at det er for mange tilfeller av misfornøyde kunder til at det ikke er verdt risikoen.
IAHRS leger: http://www.iahrs.org/hair-transplant/

Det står likevel en del navn på IAHRS listen. Så hva bør du se etter for å finne din lege? Før har de beste legene kun holdt til i USA, men erfarne personer mener at idag finnes like gode leger i Europa.


Se etter erfaringer. Forum som Bald truth talk: https://www.baldtruthtalk.com/forums/6-Surgical-Hair-Restoration og Hair restoration network: http://www.hairrestorationnetwork.com/eve/index.php#surgical-hair-restoration er yppelige for å finne erfaringer. Se etter personer som har lignende hårtap som deg. Dagens HD før-etter bilder/video fra flere vinkler som flere klinikker nå har begynt å presentere gir en indikasjon på hva som er mulig, men husk at det kun er de beste kandidatene som blir presentert. Vær obs på at noen før-bilder er tatt med fuktig hår, etter-bilder kan være tatt med toppik. Antall hår per graft er høy, antall grafts er høy eller pasienten har begynt på finasteride som har hatt medvirkende effekt.

Teknikk. Bestem deg for om du ønsker FUT eller FUE og velg deretter en lege som er spesialist på teknikken for å maksimere resultat og minimere arr. Dersom du foretrekker FUE, se også etter om legen bruker manuell eller motorisert penn. Les mer om det her: http://www.hairrestorationnetwork.com/eve/169281-ultimate-manual-versus-motorized-fue-thread.html

Design av hårlinje. Leger har forskjellige fremgangsmåter når de designer hårlinjen din, og ellers hvordan grafts best fordeles og hvor langsiktige de er i tankegangen. Tenk også nøye igjennom hvordan hårlinje du ønsker og hvor langt ned i pannen den skal gå. Husk, jo mer konservativ hårlinje, jo bedre tetthet kan du få.

Pris kommer vi selvfølgelig ikke utenom. Priser på IAHRS-leger varierer fra 2 til 7 euro per graft.

Min personlige oppfatning er at de billigste holder til i Tyrkia, mest for pengene vil du derfor få i Tyrkia. Den beste (og dyreste) legen er Lorenzo. Den mest etiske legen er Feriduni. Beste overall er de belgiske legene Feriduni, Bisanga og Mwamba.
Les om JohnnyDrama sin erfaring med konsultasjoner hos alle de belgiske her: http://www.hairrestorationnetwork.c...top-docs-bisanga-feriduni-de-reys-mwamba.html

Styr unna klinikker som markedsfører hardt. Som bruker kjendiser i markedsføringen. Som tidvis har stor rabatt. Som hår dårlige før- og etter-bilder. Som det finnes negative omtale om på forum.

Etter at du har valgt lege bør du besøk klinikken for å få en konsultasjon. Da vil du få vite hvor bra donorområdet ditt er, samt at legen forteller deg hva du kan forvente. Besøk gjerne lege nr 2 og 3 på listen din, da dette kan gi deg større perspektiv. Griske leger vil gi deg høye forventinger, mens de med måneder lange ventelister vil ofte være mer realistiske.

Les deg så enda mer opp på andres erfaringer med legen din og gjennomføringen av HT, slik at du får et innblikk av hvordan opplegget er og hva du kan forvente av selve gjennomføringen; hotell, reise, betaling, TV i operasjonssalen, dagene i etterkant etc. Vær så forberedt som mulig for å få en best mulig opplevelse og gjennomføring.

Eksempel på fordeling av hår og hårlinjedesign. Alle leger har hver sin stil


Selve operasjonen
Dersom du lurer på hvordan en operasjon gjennomføres i praksis kan du lese min erfaring her: http://www.alopeci.info/index.php?threads/erfaring-med-dr-koray-erdogan-istanbul.633/


I etterkant av en operasjon
I etterkant av en operasjon vil hodet være veldig ømt og rødt. Du bør sette av minst 2 uker til å helbrede. De tre påfølgende dagene er verst. Du kan oppleve shock loss. Som vil si at hår i/ inærheten av mottakerområdet vil falle ut. Det er fordi de ikke taklet inngrepet. Dette er "svake" hår som du ville ha mistet i fremtiden uansett. Etter ca to uker vil dine transplanterte hår begynne å falle ut. Dette er fordi hårene går i dvalemodus og vil først komme ut igjen etter 4-8 måneder.


Potensielle nedsider ved en HT
- Det absolutt verste som kan skje er en lav yield. Det vil si at veldig få av de transplanterte hårene faktisk begynner å vokse på mottakerområdet. Dette har jeg typisk lest om hos folk som har valgt leger med ekstremt lave priser. Mellom 2000-4000 dollar. De beste legene har en yield på ca 95%. Det vil si at 95% av hårene som er flyttet, fortsetter å vokse på mottakerområdet.
- Hårlinjen ser unaturlig ut. Enten kan hårfeste være satt for lavt, det brukes multiple grafts ytterst i hårlinjen, eller at designet er dårlig.
- Dårlig fordeling av hår. Dersom for mye hår blir flyttet til hårlinjen/toppen, kan en gå tom for donorhår til å fylle en eventuell måne i senere tid. Det er ikke kult å se ut som en 16-åring forfra og en 60-åring bakfra. Dette kan også medføre at håret ser unaturlig ut.
- En siste fallgruve er å velge små operasjoner som krever hyppige nye operasjoner dersom hårtapet utvikler seg. Da tenker jeg spesielt på å fylle viker. Da starter man fort en ond spiral.
- Andre vil huske deg som "han med hårtransplantasjonen"

Lav yield


Unaturlig look og bruk av multiple grafts i front
Rettelse Petter88:

Valg av lege:

De beste legene er uten tvil Dr.Hasson og Dr.Wong. Jeg kan gjerne virke subjektiv her men dette er ikke bere min mening, det meningen til tusenvis av pasienter. For dem som gjør grundig research og ikke synser som deg, vil kunne se vha forum som dem du nevnte ( at dem som leverer best konsistene resultater samt får best tilbakemeldinger, er Hasson and Wong)
Vil anbefale deg å gjøre en research på dem.

www.hassonandwong.com

Ha en flott dag.

ttps://www.baldtruthtalk.com/forums/6-Surgical-Hair-Restoration og Hair restoration network: http://www.hairrestorationnetwork.com/eve/index.php#surgical-hair-restoration

Mvh

Thomas

rådgiver og tidligere pasient
www.hassonandwong.com
Hasson and Wong

Hasson&Wong
Suite 600-1001 West Broadway
Vancouver BC - Canada
 

Topp