Hårtransplantasjon

Hårtransplantasjon: informasjon, pris, erfaringer i Norge og utlandet

En hårtransplantasjon er et kirurgisk inngrep hvor man flytter hårsekker fra et sted på kroppen til et annet. Det vanligste stedet å ta en hårtransplantasjon på, er på hodet. Da flyttes det som regel hår fra bakhodet og/eller sidene av hodet til de områdene som har blitt rammet av hårtap. Det kan for eksempel være kronen, vikene, hårlinjen eller generelt over hele hodet.

I denne artikkelen går vi gjennom alt som har med hårtransplantasjoner å gjøre: priser, erfaringer, før og etterbilder og en gjennomgang av hvordan inngrepet utføres.

NB: Denne artikkelen er lang. Bruk innholdsfortegnelsen under for å hoppe til det du vil lese om.

Ord og uttrykk relatert til hårtransplantasjon

Når man snakker om hårtransplantasjoner, brukes det en del ord og uttrykk. Her forklarer vi de vanligste, som også vil bli brukt i denne artikkelen.

Graft

Et graft er det samme som et transplantat, som har følgende beskrivelse hos Store medisinske leksikon; Transplantat, vev tatt fra én levende organisme og flyttet til et annet sted på samme organisme eller til en annen organisme for å reparere defekter.

Når vi snakker om hårtransplantasjoner, er dette altså vev med hår. Antall hår i hver graft kan variere. I gamledager var et graft så stor som 4 mm, noe som gjorde at personer som gjennomgikk hårtransplantasjoner fikk en unatrulig look. I dag er de mye mindre.

Follicular unit graft

«Follicular unit» er beskrivelsen på en naturlig gruppering av hår. Faktisk er mesteparten av hårene våre i slike klynger. Bare 20-30% av hårene våre (avhengig av etnisitet) vokser «alene». Resten vokser i klynger på to, tre, fire eller noen ganger fem hår. Noen ganger vokser alle hårene ut fra samme punkt i hodebunnen.

En «Follicular unit graft» er altså en graft med en follicular unit.

Micro graft

Hårenhet som inneholder 4-12 hårstrå

Punch graft

Rundt hudområde på 2-4mm i diameter, som er ekstrahert fra donorområdet med et hullinstrument («punch» på engelsk). Dette ble hovedsakelig brukt før i tiden.

De første hårtransplantasjonene

Mange tar håret sitt forgitt, helt til de en dag begynner å miste det. En hårtransplantasjon kan for mange være løsningen, dersom medisinering ikke fungerer, eller om hårtapet har gått så langt at medisiner ikke vil fungere.

En hårtransplantasjon går ut på å flytte hår til de områdene som er rammet av hårtap. Den første rapporten om en vellykket hårtransplantasjon gjort på mennesker, ble publisert i 1822 i Wurzburg i Tyskland.

Würzberg, Tyskland. Kilde: Wikipedia

En medisinstudent ved navn Diffenbach beskriver i rapporten et eksperiment utført på dyr og mennesker av ham selv og hans professor Dom Unger. De klarte å transplantere hår fra ett sted på en pasients hode til en annen. Professor Unger mente at hårtransplantasjoner ville gjøre at skallede hoder kom til å bli et skjeldent syn. Nå, snart 200 år senere, er gåten fortsatt ikke løst, men det å ta en hårtransplantasjon har blitt mer og mer vanlig.

Hårtransplantasjoner ble ikke nevnt noe særlig i medisinsk litteratur de neste tiårene. Men tidlig på 1900-tallet, begynte ting å skje. I Japan ble det på 1930- og 40-tallet utviklet grunnlaget for dagens hårtransplantasjoner seg. Dr. S. Okuda, en japansk hudlege, hadde mer enn 200 pasienter som han behandlet for hårtap. Det var ofte pasienter som hadde mistet håret av forskjellige type skader, som brannskader, han behandlet.

Det å bruke hårtransplantasjon som en behandling for androgen alopeci begynte i 1959, da legen Norman Orentreich ga ut en beskrivelse av en teknikk for hårtransplantasjon. Han forklarte at en vellykket hårtransplantasjon er avhengig av et godt donorområde.

Siden den gang har teknikken gått fra å flytte større grafts med mange hår, til mindre og mindre grafts for å få et mer naturlig resultat.

Dagens metoder

Det finnes i dag hovedsakelig to metoder som brukes ved hårtransplantasjon i dag – strip, også kalt FUT (follicular unit transplantation) og forskjellige versjoner av FUE (follicular unit extraction).

Strip vs FUE
Strip hårtransplantasjon vs FUE hårtransplantasjon. Kilde: Quora

Strip/FUT Hårtransplantasjon

Strip/FUT er den eldste av de to metodene, og går ut på at man fjerner en en eller flere striper med hud og hår fra bakhodet. Disse er som regel 1-1,5 cm x 15-30 cm store. Legen vil deretter ved hjelp av et mikroskop separere hårene, og transplantere dem til området uten hår.

Denne metoden gir et langt arr i bakhodet. Hvor synlig arret er, kommer i stor grad an på hvor stor stripe som hentes ut og hvor flink legen som gjennomfører transplantasjonen er. Noen ender dessverre opp med veldig store arr.

FUE Hårtransplantasjon

FUE er en nyere metode for hårtransplantasjoner, hvor små områder med 1-4 hår blir fjernet. Områdene er typisk sirkulære og har en diameter på 0,6 mm – 1 mm. Det brukes et eget «hulleverktøy» for å få ut grafts.

Illustrasjon av en FUE hårtransplantasjon. Bilde: Wikimedia

Hårene blir deretter transplantert til området uten hår. Det finnes mange forskjellige versjoner av FUE, blant annet bruker noen maskiner for å hente ut grafts, men prinsippet er det samme.

Videoen under forklarer forskjellen på de to metodene godt.

Forskjellen på en FUE og en FUT hårtransplantasjon.

I dette neste avsnittet skal vi sammenlikne de to metodene.

Forskjeller på strip og FUE

Donorområdet og arr

Ved en strip-hårtransplantasjon ender man opp med et stripeformet arr i bakhodet. For personer som liker å gå med kort hår, kan dette bli et problem, dersom arret blir veldig synlig. Det er dog ikke alle som får et veldig sjenerende arr, og i enkelte tilfeller er det nesten umulig å legge til.

Dersom legen planlegger nøye, kan arrene bli små og vanskelige å legge merke til. Ved å redusere vidden på stripen som blir fjernet, kan legen minimere arrets størrelse. Jo mindre vev man fjerner, jo mindre er sjansen for at arret utvides. Det er også viktig at legen passer på at hårsekkene i området rundt stripen som blir fjernet ikke blir skadet. Håret i dette området kan dekke over et eventuelt arr i fremtiden.

Den største fordelen med en FUE-transplantasjon, er kanskje at faren for et arr minimeres. Mange hevder at det er helt arrfritt, noe som ikke stemmer. Det blir mange små arr, med en diameter på 0,6 mm – 1 mm. Disse små arrene kan være synlig dersom pasienten går med veldig kort hår i etterkant av operaasjonen, men i de fleste tilfellene vil ikke arrene etter en FUE hårtransplantasjon være sjenerende.

Legen som gjennomfører en FUE-transplantasjon må passe på at grafts ikke blir hentet for tett. Dersom det gjøres, vil det bli veldig tynt hår igjen i området, noe som kan se unaturlig ut.

Rett etter FUE hårtransplantasjon
Pasient som har gjennomgått en FUE hårtransplantasjon, rett etter operasjonen. Kilde: Asmed Manual FUE
18 mnd etter FUE hårtransplantasjon
Pasient som har gjennomgått en FUE hårtransplantasjon, 18 måneder etter operasjonen. Kilde: Asmed Manual FUE

Selve hårtransplantasjonen

I dette avsnittet skal vi se nærmere på grafts, hvor mange som overlever, antall og hvor de plasseres.

Overlevelsesprosent

Det debatteres over hvor mange grafts som overlever ved de forskjellige transplantasjonsmetodene. Ved en FUE-hårtransplantasjon vil det være lite vev rundt graftene som hentes ut. Det er flere ting som kan skade graftene.

Dehydrering

Ved FUE er graftene mer utsatt for dehydrering. Studier viser at et graft kan overleve i 16 minutter før overlevelsesration faller dramatisk. Det å oppbevare dem i en flytende væske kan løse problemet.

Temperatur

Temperatur er en av faktorene til dehydrering. En studie fra 2007 viste at det å kjøle ned graftene til 1 grad celcius kan gi dem drastisk lengre levetid, sammenliknet med romtemperatur.

Skader

Ved FUE er det større sannsynlighet for å ødelegge hårene enn med strip-metoden. Hvor mye skade som gjøres varierer veldig. Ved strip vil noe bli ødelagt akkurat der kuttene gjøres, men totalt sett vil skaden være minimal.

Hvor mange grafts som typisk overlever er diskutert mye og forsket litt på. Alt i alt gir strip-metoden en høyere overlevelsesprosent enn FUE, som blant annet også var konklusjonen i denne studien; «there was a 61.4% survival for the 890 FUE follicles and an 86% survival rate for the FUT-MD follicles.»

Plasseringen av grafts

Når en lege plasserer grafts i mottakerområdet, er det ingen forskjell mellom FUE-metoden og strip-metoden. Grafts kan bli skadd i selve plasseringen, som kan føre til at færre overlever. For et naturlig resultat, må legen som gjennomfører hårtransplantasjonen ha planlagt hvilke grafts som skal transplanteres hvor, med tanke på hvor mange hår det er i hvert graft. Hårlinjen er det viktigste for å få et naturlig resultat.

Antall grafts

Vanligvis klarer ikke en lege å hente ut like mange grafts ved en FUE som ved en strip. Ved strip kan 2000-3000 grafts hentes ut, og noen klarer mer enn 4000 stykker. Det normale for FUE er rundt 2000 grafts. Men dette kommer selvfølgelig an på hvor bra donorområde man har.

Andre forskjeller

Teknikken

Teknikken er forskjellig i de to forskjellige metodene. Legen som bruker redskapet til en FUE må klare å bruke det riktig, finne riktig dybde og prøve å unngå å skade andre hår i området. FUE kan ta lang tid, og både legen og pasienten må være tålmodig. Dette kan sette en grense for hvor mange grafts man klarer å få ut i én omgang.

Pris

Prisen på FUE er vanligvis høyere enn ved strip, dersom man regner per graft.

Kroppshår

Ved FUE kan man transplantere andre kroppshår, som skjegg og brysthår. Da vil de fleste grafts bestå av ett hår.

Mindre transplantasjoner

For mindre transplantasjoner, for eksempel når man skal fikse en hårlinje eller fylle igjen en vike, er FUE perfekt, ettersom det kan være en ganske enkel prosedyre sammenliknet med strip.

En vike før FUE hårtransplantasjon. Kilde: Asmad Manual FUE
En vike rett etter en FUE hårtransplantasjon. Kilde: Asmad Manual FUE
En vike 18 mnd etter en FUE hårtransplantasjon. Kilde: Asmad Manual FUE

Oppsummering

Både strip og FUE er gode teknikker, og begge brukes i dag. De har begge fordeler og ulemper. FUE er best for de som er redd for et arr og for mindre transplantasjoner, samt for å transplantere kroppshår. For større transplantasjoner er strip ofte det beste alternativet.

Hårtransplantasjon for kvinner

Mange kvinner blir tynne i håret, og lurer på om de kan ta hårtransplantasjon. Svaret på dette er: det kommer an på.

For menn er hårtransplantasjon ofte en god idé, men det er en stor forskjell på hårtapet til menn og kvinner. Kvinner opplever ofte at håret blir generelt tynnere over hele hodet, kalt diffust hårtap. Dette inkluderer sidene av hodet og bakhodet – områder hvor menn ikke mister håret. Disse områdene blir brukt som donorområder for menn, ettersom hårene i disse områdene ikke påvirkes av dihydrotestosteron som er årsaket til mannlig hårtap.

Hos kvinner er ofte disse områdene rammet av tynnere hår. Hårene regnes ikke som trygge donorhår, da man ikke er sikker på om de er rammet av hårtap eller ikke.

En annen forskjell på hråtap hos menn og kvinner er hårlinjen. Hos kvinner blir hårlinjen ofte ikke tynnere, slik den gjør hos menn.

Hvilke kvinner er gode kandidater for en hårtransplantasjon?

I følge eksperter er det bare noen få prosent av kvinner som kvalifiseres som gode kandidater til en hårtransplantasjon:

 • Kvinner som har mistet håret grunnet tracion alopecia
 • Kvinner som har mistet håret grunnet operasjoner i hodebunnen eller har arr, er brannskadet eller skadet av for eksempel syre
 • Kvinner som har en type hårtap som er lik den typen menn opplever
 • Kvinner som har alopecia marginalis

Kilde: WebMD

Hårtransplantasjon i viker/hårlinje hos kvinner

For kvinner som ikke har diffust hårtap, men som for eksempel har høye viker eller et høyt hårfeste, kan en hårtransplantasjon være en mulighet.

For å få svar på om man er en god kandidat for en hårtransplantasjon eller ikke, er det enkleste å oppsøke en klinikk for hårtransplantasjoner. Der vil de kunne vurdere om en hårtransplantasjon vil hjelpe eller ikke.

Det finnes flere gode eksempler og før- og etterbilder av kvinner som har gjennomført en hårtransplantasjon, som for eksempel dette:

Alder: 30-årene
Antall grafts: 1272
Metode: FUE
Klinikk: Hasson & Wong
Bilder før hårtransplantasjon og 13 måneder etter.
Se flere bilder her!

Risiko og komplikasjoner ved hårtransplantasjoner

Som med alle andre operasjoner, kan det oppstå komplikasjoner ved en hårtransplantasjon. Heldigvis er det sjelden.

Det er begrenset hvor mye forskning som har blitt gjort på området, men fra 2010 til 2014 ble det gjort en studie på 73 personer.

I overkant av 42% av de 73 pasientene rapporterte om hevelser, som var den vanligste komplikasjonen.

Andre komplikasjoner var hår som ikke vokste ut, arr, nummenhet og infeksjoner. Under ser du hele oversikten over hvor mange som opplevde de forskjellige komplikasjonene.

Resultatet av studien. Kilde: NCBI

Hårtransplantasjoner har generelt få komplikasjoner sammenliknet med andre kosmetiske operasjoner. Det viktigste for å unngå problemer er at legen gjør en grunding undersøkelse på forhånd, og gir pasienten nok informasjon.

Bilder: før og etter hårtransplantasjon

Disse bildene er hentet fra forumet vårt hvor klinikker selv kan legge ut bilder.

Mann, 39

Alder: 39 år
Antall grafts: 3221
Metode: FUE
Klinikk: Asmed Clinic
Bilder før hårtransplantasjon og 7 måneder etter.
Se flere bilder her!

Mann i 20-årene

Alder: 20-årene
Antall grafts: 2508
Metode: FUE
Klinikk: Hasson & Wong
Bilder før hårtransplantasjon og 13 måneder etter.
Se flere bilder her!

Mann, 36

Alder: 36
Antall grafts: 5022
Metode: FUE
Klinikk: Asmed Clinic
Bilder før hårtransplantasjon og 11 måneder etter.
Se flere bilder her!

Kvinne i 30-årene

Alder: 30-årene
Antall grafts: 1272
Metode: FUE
Klinikk: Hasson & Wong
Bilder før hårtransplantasjon og 13 måneder etter.
Se flere bilder her!

Mann, 53

Alder: 53
Antall grafts: 3003
Metode: FUE
Klinikk: BHR Clinic
Bilder før hårtransplantasjon og 6 måneder etter.
Se flere bilder her!

Hårtransplantasjon i Norge

Dersom du vurderer å ta en hårtransplantasjon i Norge, har du noen få klinikker å velge mellom. Her gir vi en kort presentasjon av klinikker som tilbyr hårtransplantasjon i Norge. Du kan lese erfaringer om disse klinikkene lenger ned på siden.

Poseidon Klinikken

Juridisk navn: POSEIDON KLINIKKEN AS
Org nr: 994 203 185
Selskapsform: Aksjeselskap
Daglig leder: Kåre Arnold Nilsen
NACE-bransje: 86.221 Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste

Adresse: Hoffsveien 92, 0377 Oslo
Nettside: https://www.poseidon-klinikken.no/
E-post: post@poseidon-klinikken.no
Tlf: 22 73 00 00

Poseidon Klinikken ligger på Smestad i Oslo, og ble stiftet i 2009. Siden den gang har selskapet byttet daglig ledere og eiere flere ganger. Per i dag, er det Kåre Arnold Nilsen som står oppført som daglig leder, og selskapet eies av Kan Holding AS, som er holdingselskapet til Nilsen.

Utsiden av Poseidon Klinikken på Smestad. Bilde via Google Maps

Nilsen har vært i bransjen lenge, og eier blant annet Hårtransplantasjonsklinikken AS, Hair Program International og flere frisører.

I følge Poseidon Klinikken sine hjemmesider har de behandlet flere tusen fornøyde kunder siden den ble etablert i 2009.

Masterklinikken

Juridisk navn: MASTERKLINIKKEN NORGE AS
Org nr: 914 217 229
Selskapsform: Aksjeselskap
Daglig leder: Sten Thure Eriksen
NACE-bransje: 86.221 Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste

Adresse: Sørkedalsveien 10C, 0369 Oslo
Nettside: https://www.poseidon-klinikken.no/
E-post: sten@masterklinikken.no
Tlf: 400 76 700

Masterklinikken ligger på Majorstuen i Oslo, og ble etablert i 2014. Daglig leder i Masterklinikken er Sten Thure Eriksen. Eriksen har vært i bransjen lenge, først som frisør, deretter hos Poseidon Klinikken og nå som daglig leder og på eiersiden av Masterklinikken.

Masterklinikken. Bilde via Google Maps

Da Sten Thure Eriksen startet Masterklinikken sammen med blant annet en tidligere lege hos Poseidon Klinikken. Dette førte til svært dårlig stemning mellom de tidligere eierne av Poseidon Klinikken (Alv Aronsen og Jørn Bremnes) og Eriksen. I følge Dagbladet krevde Aronsen og Bremnes tre millioner i erstatning.

Masterklinikken har nok tatt mye av omsetningen til Poseidon Klinikken, og vokser raskt. Du kan lese mer om hvordan det har gått med de forskjellige klinikkene her.

Masterklinikken har tatt i bruk både kjendiser og influensere, og har markedsført seg hardt for å vokse raskt. De har veldig mange før- og etterbilder på nettsiden sin. Lenger ned i denne tråden kan du lese om erfaringer med Masterklinikken.

Klinikk Haugesund

Juridisk navn: KLINIKK HAUGESUND AS
Org nr: 980 651 258
Selskapsform: Aksjeselskap
Daglig leder: Ragnhild Johanne Stuve
NACE-bransje: 86.211 Allmenn legetjeneste

Adresse: Strandgata 54, 5528 Haugesund
Nettside: http://klinikk-haugesund.no/
E-post: resepsjon@klinikk-haugesund.no
Tlf: 52 70 85 10

Klinikk Haugesund ligger i Strandgata i Haugesund, og ble stiftet i 1999. I motsetning til Poseidon Klinikken og Masterklinikken, tilbyr Klinikk Haugesund alt fra brystreduskjoner og fettsuging til hårtransplantasjoner.

Utsiden av Klinikk Haugseund. Bilde via Google Maps

Daglig leder Ragnhild Johanne Stuve kunne man ha skrevet en hel artikkel om i seg selv. Hun har blant annet blitt dømt for grovt økonomisk utroskap i 2012. Hele dommen finner du her.

Man kan også finne noen omtaler om Stuve på Legelisten.no:

Skjermdump fra Legelisten.no

Utover dette er det ganske mange erfaringer fra Klinikk Haugesund. Disse finner du lenger ned på denne siden.

Christiania Park Hårklinikk

Juridisk navn: CHRISTIANIA PARK HÅRKLINIKK Bente Catharina Gabrielsen
Org nr: 983 677 622
Selskapsform: Enkeltpersonforetak
Innehaver: Bente Catharina Gabrielsen
NACE-bransje: 86.212 Somatiske poliklinikker

Adresse: Oscars gate 46B, 0258 Oslo
Nettside: http://klinikk-haugesund.no/
E-post: info@cpk.no
Tlf: 22 44 14 30

Christiana Park Hårklinikk har eksistert siden 2001, og drives som et enkeltmannsforetak. Ut i fra hva man kan finne i Brønnøysundsregisterne er det 0 ansatte i foretaket, så det vil være naturlig å tro at det er innehaveren Bente Gabrielsen som selv står for mye av behandlingene.

Det er vanskelig å finne mye informasjon om Christiania Park Hårklinikk, utover at de tilbyr både FUE og strip-hårtransplantasjoner. Så vidt vi kan se er de med andre ord de eneste i Norge som fortsatt tilbyr strip-hårtransplantasjoner.

Hårtransplantasjon i utlandet

Mange velger å dra til utlandet for å gjennomføre en hårtransplantasjon. Det er flere grunner til dette, og pris er en av dem.

Når man skal ta hårtransplantasjon i utlandet er det et par problemer som dukker opp:

 • Det kan være vanskeligere å kommunisere med legen på grunn av språkbarrierer
 • Du må ofte fly hjem før hodebunnen din har leget seg helt
 • Dersom du ikke er fornøyd med hårtransplantasjonen kan det være vanskeligere å klage
 • Du må passe på at du er forsikret dersom det skulle dukke opp komplikasjoner

Men, det finnes hjelp å få. American Hair Loss Association (AHLA) har samlet sammen en rekke retningslinjer til hvordan du tryggest mulig finner frem til riktig klinikk når du skal gjennomføre en hårtransplantasjon:

 • Avoid turning to the yellow pages when seeking out a hair transplant surgeon.
 • Avoid referrals from your dermatologist or family practitioner.
 • Avoid referrals from your hair stylist.
 • Avoid large hair transplant groups or practices that employ or contract physicians to perform hair transplantation under a common umbrella.
 • Avoid practices advertising through the use of television infomercials.

Anbefalte leger i utlandet

Det aller viktigste er å gjøre grundig research, og å se etter andre sine erfaringer. Du bør alltid velge ut i fra lege, og ikke ut i fra klinikk. AHLA har en liste over leger de anbefaler over hele verden.

Her har vi plukket ut de som er anbefalt av både The American Hair Loss Association og The International Alliance of Hair Restoration Surgeons i Europa:

I denne tråden på forumet vårt, finner du informasjon om hva du bør tenke på før du tar en hårtransplantasjon.

Erfaringer med hårtransplantasjon

Når man vurderer å gjennomføre en hårtransplantasjon, er det alltid lurt å lese andre sine erfaringer på klinikken du vurderer å benytte.

Hårtransplantasjonsklinikkene er flinke til å poste gode erfaringer og referanser selv, uten at det er noe galt i det, men det er derfor viktig å få frem at det alltid løper en risiko når man skal gjennomføre en hårtransplantasjon. Les derfor så mange erfaringer du kan finne før du gjennomfører transplantasjonen.

Du finner mange innlegg med våre brukere sine erfaringer på forumet vårt.

Ofte stilte spørsmål

✅ Når bør man ta hårtransplantasjon?

Mange lurer på når i hårtaps-prosessen de bør gjennomføre en hårtransplantasjon. Det viktige er at man ikke tar transplantasjonen for tidlig. Dersom man for eksempel fyller igjen en måne, men hårtapet fortsetter i et agressivt tempo, vil resultatet ikke bli tilfredsstillende. Man bør derfor vente til hårtapet har stabilisert seg, og benytte seg av finasterid for å stoppe hårtapet ytterligere etter selve hårtransplantasjonen.

✅ Hvor lang tid tar selve inngrepet?

En hårtransplantasjon tar noen timer, men er gjort på rundt en halv dag. Dette er selvfølgelig avhengig av hvor stort selve inngrepet er. Først starter man med å fjerne grafts, og deretter settes de inn igjen. Jo flere grafts, jo lengre tid. Noen trenger også flere transplantasjoner for å oppnå ønsket resultat.

✅ Hva koster det å gjennomføre en hårtransplantasjon?

Prisen på hårtransplantasjon har fått et eget innlegg du kan lese ved å trykke her.

✅ Kan kvinner ta en transplantasjon på lik linje med menn?

Kvinner kan gjennomføre transplantasjoner, men merk at de fleste klinikker krever at man klipper håret kort. Det beste er å kontakte legen/klinikken du vil gjennomføre transplantasjonen hos, og forhøre deg. Spør gjerne etter før/etterbilder og gjennomfør en gratis konsultasjon, som alle seriøse klinikker tilbyr.

✅ Er hårtransplantasjoner permanent?

Ja. Hårene du flytter inn blir værende permanent.


E

EK78

Hei, jeg savner flere erfaringer fra kvinner som har gjennomgått hårtransplantasjoner, har dere noen tips til hvor jeg kan finne dette?
 

Jens86

Administrator
Hei, jeg savner flere erfaringer fra kvinner som har gjennomgått hårtransplantasjoner, har dere noen tips til hvor jeg kan finne dette?
Hei! Det er faktisk ikke noen kvinner på dette forumet som har tatt hårtransplantasjon så vidt jeg vet.
 
C

Christine

Hei jeg er kvinne 31 år. Plagd med litt hårtap i front etter trikotillomani i barneår. Har tatt en liten hårtransplantasjon hos Poseidon i front og litt i øvre kant av viker. Kan komme tilbake med resultat. Det kan bli spennende å se.
 
A

anne k

hei
jeg hsr tatt transplant 7 uker siden. ser det er en liten flekk det er vokst masse hår, mens restrn ingen antydning til hår. er det da mislykka?