Hårtransplantasjon

Hårtransplantasjon – informasjon, pris og erfaringer

En hårtransplantasjon er et kirurgisk inngrep hvor man flytter hårsekker fra et sted på kroppen til et annet. Det vanligste stedet å ta en hårtransplantasjon på, er på hodet. Da flyttes det som regel hår fra bakhodet og/eller sidene av hodet til de områdene som har blitt rammet av hårtap. Det kan for eksempel være kronen, vikene, hårlinjen eller generelt over hele hodet.

Innholdsfortegnelse:

 • Ord og uttrykk
 • Den spede begynnelse
 • Hårtransplantasjon i dag – Strip og FUE
  • Donoromårdet og arr
  • Selve hårtransplantasjonen
  • Andre forskjeller
 • Risiko og komplikasjoner ved hårtransplantasjoner
 • Pris på hårtransplantasjon
  • Pris på hårtransplantasjon i Norge
 • Hårtransplantasjon i utlandet
 • Erfaringer med hårtransplantasjon

Ord og uttrykk

Når man snakker om hårtransplantasjoner, brukes det en del ord og uttrykk. Her forklarer vi de vanligste, som også vil bli brukt i denne artikkelen.

Graft
Et graft er det samme som et transplantat, som har følgende beskrivelse hos Store medisinske leksikon; Transplantat, vev tatt fra én levende organisme og flyttet til et annet sted på samme organisme eller til en annen organisme for å reparere defekter.

Når vi snakker om hårtransplantasjoner, er dette altså vev med hår. Antall hår i hver graft kan variere. I gamledager var et graft så stor som 4 mm, noe som gjorde at personer som gjennomgikk hårtransplantasjoner fikk en unatrulig look. I dag er de mye mindre.

Follicular unit graft
«Follicular unit» er beskrivelsen på en naturlig gruppering av hår. Faktisk er mesteparten av hårene våre i slike klynger. Bare 20-30% av hårene våre (avhengig av etnisitet) vokser «alene». Resten vokser i klynger på to, tre, fire eller noen ganger fem hår. Noen ganger vokser alle hårene ut fra samme punkt i hodebunnen.

En «Follicular unit graft» er altså en graft med en follicular unit.

Micro graft
Hårenhet som inneholder 4-12 hårstrå.

Punch graft
Rundt hudområde på 2-4mm i diameter, som er ekstrahert fra donorområdet med et hullinstrument («punch» på engelsk). Dette ble hovedsakelig brukt før i tiden.

Den spede begynnelse

Mange tar håret sitt forgitt, helt til de en dag begynner å miste det. En hårtransplantasjon kan for mange være løsningen, dersom medisinering ikke fungerer, eller om hårtapet har gått så langt at medisiner ikke vil fungere.

En hårtransplantasjon går ut på å flytte hår til de områdene som er rammet av hårtap. Den første rapporten om en vellykket hårtransplantasjon gjort på mennesker, ble publisert i 1822 i Wurzburg i Tyskland.

Würzberg, Tyskland. Kilde: Wikipedia

En medisinstudent ved navn Diffenbach beskriver i rapporten et eksperiment utført på dyr og mennesker av ham selv og hans professor Dom Unger. De klarte å transplantere hår fra ett sted på en pasients hode til en annen. Professor Unger mente at hårtransplantasjoner ville gjøre at skallede hoder kom til å bli et skjeldent syn. Nå, snart 200 år senere, er gåten fortsatt ikke løst, men det å ta en hårtransplantasjon har blitt mer og mer vanlig.

Hårtransplantasjoner ble ikke nevnt noe særlig i medisinsk litteratur de neste tiårene. Men tidlig på 1900-tallet, begynte ting å skje. I Japan ble det på 1930- og 40-tallet utviklet grunnlaget for dagens hårtransplantasjoner seg. Dr. S. Okuda, en japansk hudlege, hadde mer enn 200 pasienter som han behandlet for hårtap. Det var ofte pasienter som hadde mistet håret av forskjellige type skader, som brannskader, han behandlet.

Det å bruke hårtransplantasjon som en behandling for androgen alopeci begynte i 1959, da legen Norman Orentreich ga ut en beskrivelse av en teknikk for hårtransplantasjon. Han forklarte at en vellykket hårtransplantasjon er avhengig av et godt donorområde.

Se også:  Hårtap hos kvinner og menn - den komplette guiden

Siden den gang har teknikken gått fra å flytte større grafts med mange hår, til mindre og mindre grafts for å få et mer naturlig resultat.

Hårtransplantasjon i dag – Strip og FUE

Det finnes i dag hovedsakelig to metoder som brukes ved hårtransplantasjon i dag – strip, også kalt FUT (follicular unit transplantation) og forskjellige versjoner av FUE (follicular unit extraction).

Strip vs FUE
Strip hårtransplantasjon vs FUE hårtransplantasjon. Kilde: Quora

Strip/FUT er den eldste av de to metodene, og går ut på at man fjerner en en eller flere striper med hud og hår fra bakhodet. Disse er som regel 1-1,5 cm x 15-30 cm store. Legen vil deretter ved hjelp av et mikroskop separere hårene, og transplantere dem til området uten hår.

Denne metoden gir et langt arr i bakhodet. Hvor synlig arret er, kommer i stor grad an på hvor stor stripe som hentes ut og hvor flink legen som gjennomfører transplantasjonen er. Noen ender dessverre opp med veldig store arr.

FUE er en nyere metode, hvor små områder med 1-4 hår blir fjernet. Områdene er typisk sirkulære og har en diameter på 0,6 mm – 1 mm. Det brukes et eget «hulleverktøy» for å få ut grafts. Hårene blir deretter transplantert til området uten hår. Det finnes mange forskjellige versjoner av FUE, blant annet bruker noen maskiner for å hente ut grafts, men prinsippet er det samme.

Videoen under forklarer forskjellen på de to metodene godt.

I dette avsnittet skal vi sammenlikne de to metodene.

Donorområdet og arr

Ved en strip-hårtransplantasjon ender man opp med et stripeformet arr i bakhodet. For personer som liker å gå med kort hår, kan dette bli et problem, dersom arret blir veldig synlig. Det er dog ikke alle som får et veldig sjenerende arr, og i enkelte tilfeller er det nesten umulig å legge til.

Dersom legen planlegger nøye, kan arrene bli små og vanskelige å legge merke til. Ved å redusere vidden på stripen som blir fjernet, kan legen minimere arrets størrelse. Jo mindre vev man fjerner, jo mindre er sjansen for at arret utvides. Det er også viktig at legen passer på at hårsekkene i området rundt stripen som blir fjernet ikke blir skadet. Håret i dette området kan dekke over et eventuelt arr i fremtiden.

Den største fordelen med en FUE-transplantasjon, er kanskje at faren for et arr minimeres. Mange hevder at det er helt arrfritt, noe som ikke stemmer. Det blir mange små arr, med en diameter på 0,6 mm – 1 mm. Disse små arrene kan være synlig dersom pasienten går med veldig kort hår i etterkant av operaasjonen, men i de fleste tilfellene vil ikke arrene etter en FUE hårtransplantasjon være sjenerende.

Legen som gjennomfører en FUE-transplantasjon må passe på at grafts ikke blir hentet for tett. Dersom det gjøres, vil det bli veldig tynt hår igjen i området, noe som kan se unaturlig ut.

Rett etter FUE hårtransplantasjon
Pasient som har gjennomgått en FUE hårtransplantasjon, rett etter operasjonen. Kilde: Asmed Manual FUE
18 mnd etter FUE hårtransplantasjon
18 mnd etter operasjon. Som man kan se har håret i området blitt tynnere, med små, sirkelformede arr. Kilde: Asmed Manual FUE

Selve hårtransplantasjonen

I dette avsnittet skal vi se nærmere på grafts, hvor mange som overlever, antall og hvor de plasseres.

Overlevelsesprosent

Det debatteres over hvor mange grafts som overlever ved de forskjellige transplantasjonsmetodene. Ved en FUE-hårtransplantasjon vil det være lite vev rundt graftene som hentes ut. Det er flere ting som kan skade graftene.

Dehydrering – ved FUE er graftene mer utsatt for dehydrering. Studier viser at et graft kan overleve i 16 minutter før overlevelsesration faller dramatisk. Det å oppbevare dem i en flytende væske kan løse problemet.

Temperatur – er en av faktorene til dehydrering. En studie fra 2007 viste at det å kjøle ned graftene til 1 grad celcius kan gi dem drastisk lengre levetid, sammenliknet med romtemperatur.

Se også:  Slik gikk det med hårtransplantasjonsklinikkene i 2017

Skader – ved FUE er det større sannsynlighet for å ødelegge hårene enn med strip-metoden. Hvor mye skade som gjøres varierer veldig. Ved strip vil noe bli ødelagt akkurat der kuttene gjøres, men totalt sett vil skaden være minimal.

Hvor mange grafts som typisk overlever er diskutert mye og forsket litt på. Alt i alt gir strip-metoden en høyere overlevelsesprosent enn FUE, som blant annet også var konklusjonen i denne studien; «there was a 61.4% survival for the 890 FUE follicles and an 86% survival rate for the FUT-MD follicles.»

Plasseringen av grafts

Når en lege plasserer grafts i mottakerområdet, er det ingen forskjell mellom FUE-metoden og strip-metoden. Grafts kan bli skadd i selve plasseringen, som kan føre til at færre overlever. For et naturlig resultat, må legen som gjennomfører hårtransplantasjonen ha planlagt hvilke grafts som skal transplanteres hvor, med tanke på hvor mange hår det er i hvert graft. Hårlinjen er det viktigste for å få et naturlig resultat.

Antall grafts

Vanligvis klarer ikke en lege å hente ut like mange grafts ved en FUE som ved en strip. Ved strip kan 2000-3000 grafts hentes ut, og noen klarer mer enn 4000 stykker. Det normale for FUE er rundt 2000 grafts. Men dette kommer selvfølgelig an på hvor bra donorområde man har.

Andre forskjeller

Teknikken

Teknikken er forskjellig i de to forskjellige metodene. Legen som bruker redskapet til en FUE må klare å bruke det riktig, finne riktig dybde og prøve å unngå å skade andre hår i området. FUE kan ta lang tid, og både legen og pasienten må være tålmodig. Dette kan sette en grense for hvor mange grafts man klarer å få ut i én omgang.

Pris

Prisen på FUE er vanligvis høyere enn ved strip, dersom man regner per graft.

Kroppshår

Ved FUE kan man transplantere andre kroppshår, som skjegg og brysthår. Da vil de fleste grafts bestå av ett hår.

Mindre transplantasjoner

For mindre transplantasjoner, for eksempel når man skal fikse en hårlinje eller fylle igjen en vike, er FUE perfekt, ettersom det kan være en ganske enkel prosedyre sammenliknet med strip.

En vike før FUE hårtransplantasjon. Kilde: Asmad Manual FUE
En vike rett etter en FUE hårtransplantasjon. Kilde: Asmad Manual FUE
En vike 18 mnd etter en FUE hårtransplantasjon. Kilde: Asmad Manual FUE

Oppsummering

Både strip og FUE er gode teknikker, og begge brukes i dag. De har begge fordeler og ulemper. FUE er best for de som er redd for et arr og for mindre transplantasjoner, samt for å transplantere kroppshår. For større transplantasjoner er strip ofte det beste alternativet.

Risiko og komplikasjoner ved hårtransplantasjoner

Som med alle andre operasjoner, kan det oppstå komplikasjoner ved en hårtransplantasjon. Heldigvis er det sjelden.

Det er begrenset hvor mye forskning som har blitt gjort på området, men fra 2010 til 2014 ble det gjort en studie på 73 personer.

I overkant av 42% av de 73 pasientene rapporterte om hevelser, som var den vanligste komplikasjonen.

Andre komplikasjoner var hår som ikke vokste ut, arr, nummenhet og infeksjoner. Under ser du hele oversikten over hvor mange som opplevde de forskjellige komplikasjonene.

Resultatet av studien. Kilde: NCBI

Hårtransplantasjoner har generelt få komplikasjoner sammenliknet med andre kosmetiske operasjoner. Det viktigste for å unngå problemer er at legen gjør en grunding undersøkelse på forhånd, og gir pasienten nok informasjon.

Pris på hårtransplantasjon

Veldig mange lurer på hva prisen på en hårtransplantasjon er. Prisene på en hårtransplantasjon kan variere veldig, ut i fra hvilken metode som benyttes, hvor mange grafts som skal transplanteres og hvilken klinikk/hvilket land man utfører hårtransplantasjonen i.

Se også:  Hårtap hos kvinner og menn - den komplette guiden

Vi skal derfor komme med et par eksempler her, på priser på hårtransplantasjon både i Norge og priser i utlandet.

Pris på hårtransplantasjon i Norge

I Norge er det flere klinikker som gjennomfører hårtransplantasjoner, men vi har valgt å bare ta med de to største, Poseidon Klinikken og Masterklinikken.

Poseidon Klinikken

På Poseidon Klinikken side hjemmesider skriver de følgende om pris på hårtransplantasjon;

«Pris på en Hårtransplantasjon bestemmes av størrelsen på selve behandlingen, noe som fastsettes først under en kostnadsfri konsultasjon hos oss. Våre priser starter fra 22.000,-.»

I 2013 sendte jeg en e-post til Poseidon Klinikken og spurte om pris på en hårtransplantasjon hos dem for 2000 grafts. Svaret jeg fikk var følgende;

«(…) 2000 grafts er ca 4600 hår ,ut fra du sier så er det mye hår (…) Ca 80 000 kr (…)».

Masterklinikken

Masterklinikken oppgir i likhet med Poseidon Klinikken priser på hårtransplantasjon på sine nettsider. De operer med priser fra kr 15 000 til kr 63 000;

«Hårtransplantasjon – Stor behandling – Fra kr 35–63.000,-
Hårtransplantasjon – Liten behandling – Fra kr 15–30.000,-«

Hårtransplantasjon i utlandet

Når man skal ta hårtransplantasjon i utlandet er det et par problemer som dukker opp:

– Det kan være vanskeligere å kommunisere med legen på grunn av språkbarrierer
– Du må ofte fly hjem før hodebunnen din har leget seg helt
– Dersom du ikke er fornøyd med hårtransplantasjonen kan det være vanskeligere å klage
– Du må passe på at du er forsikret dersom det skulle dukke opp komplikasjoner

Men, det finnes hjelp å få. American Hair Loss Association (AHLA) har samlet sammen en rekke retningslinjer til hvordan du tryggest mulig finner frem til riktig klinikk når du skal gjennomføre en hårtransplantasjon:

– Avoid turning to the yellow pages when seeking out a hair transplant surgeon.
– Avoid referrals from your dermatologist or family practitioner.
– Avoid referrals from your hair stylist.
– Avoid large hair transplant groups or practices that employ or contract physicians to perform hair transplantation under a common umbrella.
– Avoid practices advertising through the use of television infomercials.

Det aller viktigste er å gjøre grundig research, og å se etter andre sine erfaringer. Du bør alltid velge ut i fra lege, og ikke ut i fra klinikk.

I denne tråden på forumet vårt, finner du informasjon om hva du bør tenke på før du tar en hårtransplantasjon.

Pris på hårtransplantasjon i utlandet

Mange velger å dra til utlandet for å gjennomføre en hårtransplantasjon. Det er flere grunner til dette, og pris er en av dem.

De fleste kosmetiske inngrep er billigere i land som for eksempel Tyrkia.

Det er umulig å si hva en hårtransplantasjon i utlandet vil koste, ettersom prisene naturligvis varierer veldig. Men vi kan ta et eksempel som er dokumentert på forumet vårt, av brukeren Pettter88.

Han dro til Dr. Erdogan, og tok en hårtransplantasjon med hele 4000 grafts, noe som er omtrent dobbelt så mange grafts som i en normal hårtransplantasjon. Prisen han betalte var ca 87 000 kroner, inkludert fly tur/retur.

Hvis vi regner om denne prisen til per graft, så vil det tilsvare 21,75 kr per graft. Det er mye billigere enn prisene jeg har fått fra for eksempel Poseidon Klinikken.

Du kan lese hele Pettter88s tråd her.

Erfaringer med hårtransplantasjon

Kommer snart…