Hårtransplantasjon

Hårtransplantasjon – alt du trenger å vite

En hårtransplantasjon er et kirurgisk inngrep hvor man flytter hårsekker fra et sted på kroppen til et annet. Det vanligste stedet å ta en hårtransplantasjon på, er på hodet. Da flyttes det som regel hår fra bakhodet og/eller sidene av hodet til de områdene som har blitt rammet av hårtap. Det kan for eksempel være kronen, vikene, hårlinjen eller generelt over hele hodet.

I denne artikkelen går vi gjennom alt som har med hårtransplantasjoner å gjøre: priser, erfaringer, før og etterbilder og en gjennomgang av hvordan inngrepet utføres.

NB: Denne artikkelen er lang. Bruk innholdsfortegnelsen under for å hoppe til det du vil lese om.

Ord og uttrykk

Når man snakker om hårtransplantasjoner, brukes det en del ord og uttrykk. Her forklarer vi de vanligste, som også vil bli brukt i denne artikkelen.

Graft

Et graft er det samme som et transplantat, som har følgende beskrivelse hos Store medisinske leksikon; Transplantat, vev tatt fra én levende organisme og flyttet til et annet sted på samme organisme eller til en annen organisme for å reparere defekter.

Når vi snakker om hårtransplantasjoner, er dette altså vev med hår. Antall hår i hver graft kan variere. I gamledager var et graft så stor som 4 mm, noe som gjorde at personer som gjennomgikk hårtransplantasjoner fikk en unatrulig look. I dag er de mye mindre.

Follicular unit graft

«Follicular unit» er beskrivelsen på en naturlig gruppering av hår. Faktisk er mesteparten av hårene våre i slike klynger. Bare 20-30% av hårene våre (avhengig av etnisitet) vokser «alene». Resten vokser i klynger på to, tre, fire eller noen ganger fem hår. Noen ganger vokser alle hårene ut fra samme punkt i hodebunnen.

En «Follicular unit graft» er altså en graft med en follicular unit.

Micro graft

Hårenhet som inneholder 4-12 hårstrå

Punch graft

Rundt hudområde på 2-4mm i diameter, som er ekstrahert fra donorområdet med et hullinstrument («punch» på engelsk). Dette ble hovedsakelig brukt før i tiden.

De første hårtransplantasjonene

Mange tar håret sitt forgitt, helt til de en dag begynner å miste det. En hårtransplantasjon kan for mange være løsningen, dersom medisinering ikke fungerer, eller om hårtapet har gått så langt at medisiner ikke vil fungere.

En hårtransplantasjon går ut på å flytte hår til de områdene som er rammet av hårtap. Den første rapporten om en vellykket hårtransplantasjon gjort på mennesker, ble publisert i 1822 i Wurzburg i Tyskland.

Würzberg, Tyskland. Kilde: Wikipedia

En medisinstudent ved navn Diffenbach beskriver i rapporten et eksperiment utført på dyr og mennesker av ham selv og hans professor Dom Unger. De klarte å transplantere hår fra ett sted på en pasients hode til en annen. Professor Unger mente at hårtransplantasjoner ville gjøre at skallede hoder kom til å bli et skjeldent syn. Nå, snart 200 år senere, er gåten fortsatt ikke løst, men det å ta en hårtransplantasjon har blitt mer og mer vanlig.

Hårtransplantasjoner ble ikke nevnt noe særlig i medisinsk litteratur de neste tiårene. Men tidlig på 1900-tallet, begynte ting å skje. I Japan ble det på 1930- og 40-tallet utviklet grunnlaget for dagens hårtransplantasjoner seg. Dr. S. Okuda, en japansk hudlege, hadde mer enn 200 pasienter som han behandlet for hårtap. Det var ofte pasienter som hadde mistet håret av forskjellige type skader, som brannskader, han behandlet.

Det å bruke hårtransplantasjon som en behandling for androgen alopeci begynte i 1959, da legen Norman Orentreich ga ut en beskrivelse av en teknikk for hårtransplantasjon. Han forklarte at en vellykket hårtransplantasjon er avhengig av et godt donorområde.

Siden den gang har teknikken gått fra å flytte større grafts med mange hår, til mindre og mindre grafts for å få et mer naturlig resultat.

Dagens metoder

Det finnes i dag hovedsakelig to metoder som brukes ved hårtransplantasjon i dag – strip, også kalt FUT (follicular unit transplantation) og forskjellige versjoner av FUE (follicular unit extraction).

Strip vs FUE
Strip hårtransplantasjon vs FUE hårtransplantasjon. Kilde: Quora

Strip/FUT Hårtransplantasjon

Strip/FUT er den eldste av de to metodene, og går ut på at man fjerner en en eller flere striper med hud og hår fra bakhodet. Disse er som regel 1-1,5 cm x 15-30 cm store. Legen vil deretter ved hjelp av et mikroskop separere hårene, og transplantere dem til området uten hår.

Denne metoden gir et langt arr i bakhodet. Hvor synlig arret er, kommer i stor grad an på hvor stor stripe som hentes ut og hvor flink legen som gjennomfører transplantasjonen er. Noen ender dessverre opp med veldig store arr.

FUE Hårtransplantasjon

FUE er en nyere metode for hårtransplantasjoner, hvor små områder med 1-4 hår blir fjernet. Områdene er typisk sirkulære og har en diameter på 0,6 mm – 1 mm. Det brukes et eget «hulleverktøy» for å få ut grafts.

Illustrasjon av en FUE hårtransplantasjon. Bilde: Wikimedia

Hårene blir deretter transplantert til området uten hår. Det finnes mange forskjellige versjoner av FUE, blant annet bruker noen maskiner for å hente ut grafts, men prinsippet er det samme.

Videoen under forklarer forskjellen på de to metodene godt.

Forskjellen på en FUE og en FUT hårtransplantasjon.

I dette neste avsnittet skal vi sammenlikne de to metodene.

Forskjeller på strip og FUE

Donorområdet og arr

Ved en strip-hårtransplantasjon ender man opp med et stripeformet arr i bakhodet. For personer som liker å gå med kort hår, kan dette bli et problem, dersom arret blir veldig synlig. Det er dog ikke alle som får et veldig sjenerende arr, og i enkelte tilfeller er det nesten umulig å legge til.

Dersom legen planlegger nøye, kan arrene bli små og vanskelige å legge merke til. Ved å redusere vidden på stripen som blir fjernet, kan legen minimere arrets størrelse. Jo mindre vev man fjerner, jo mindre er sjansen for at arret utvides. Det er også viktig at legen passer på at hårsekkene i området rundt stripen som blir fjernet ikke blir skadet. Håret i dette området kan dekke over et eventuelt arr i fremtiden.

Den største fordelen med en FUE-transplantasjon, er kanskje at faren for et arr minimeres. Mange hevder at det er helt arrfritt, noe som ikke stemmer. Det blir mange små arr, med en diameter på 0,6 mm – 1 mm. Disse små arrene kan være synlig dersom pasienten går med veldig kort hår i etterkant av operaasjonen, men i de fleste tilfellene vil ikke arrene etter en FUE hårtransplantasjon være sjenerende.

Legen som gjennomfører en FUE-transplantasjon må passe på at grafts ikke blir hentet for tett. Dersom det gjøres, vil det bli veldig tynt hår igjen i området, noe som kan se unaturlig ut.

Rett etter FUE hårtransplantasjon
Pasient som har gjennomgått en FUE hårtransplantasjon, rett etter operasjonen. Kilde: Asmed Manual FUE
18 mnd etter FUE hårtransplantasjon
Pasient som har gjennomgått en FUE hårtransplantasjon, 18 måneder etter operasjonen. Kilde: Asmed Manual FUE

Selve hårtransplantasjonen

I dette avsnittet skal vi se nærmere på grafts, hvor mange som overlever, antall og hvor de plasseres.

Overlevelsesprosent

Det debatteres over hvor mange grafts som overlever ved de forskjellige transplantasjonsmetodene. Ved en FUE-hårtransplantasjon vil det være lite vev rundt graftene som hentes ut. Det er flere ting som kan skade graftene.

Dehydrering

Ved FUE er graftene mer utsatt for dehydrering. Studier viser at et graft kan overleve i 16 minutter før overlevelsesration faller dramatisk. Det å oppbevare dem i en flytende væske kan løse problemet.

Temperatur

Temperatur er en av faktorene til dehydrering. En studie fra 2007 viste at det å kjøle ned graftene til 1 grad celcius kan gi dem drastisk lengre levetid, sammenliknet med romtemperatur.

Skader

Ved FUE er det større sannsynlighet for å ødelegge hårene enn med strip-metoden. Hvor mye skade som gjøres varierer veldig. Ved strip vil noe bli ødelagt akkurat der kuttene gjøres, men totalt sett vil skaden være minimal.

Hvor mange grafts som typisk overlever er diskutert mye og forsket litt på. Alt i alt gir strip-metoden en høyere overlevelsesprosent enn FUE, som blant annet også var konklusjonen i denne studien; «there was a 61.4% survival for the 890 FUE follicles and an 86% survival rate for the FUT-MD follicles.»

Plasseringen av grafts

Når en lege plasserer grafts i mottakerområdet, er det ingen forskjell mellom FUE-metoden og strip-metoden. Grafts kan bli skadd i selve plasseringen, som kan føre til at færre overlever. For et naturlig resultat, må legen som gjennomfører hårtransplantasjonen ha planlagt hvilke grafts som skal transplanteres hvor, med tanke på hvor mange hår det er i hvert graft. Hårlinjen er det viktigste for å få et naturlig resultat.

Antall grafts

Vanligvis klarer ikke en lege å hente ut like mange grafts ved en FUE som ved en strip. Ved strip kan 2000-3000 grafts hentes ut, og noen klarer mer enn 4000 stykker. Det normale for FUE er rundt 2000 grafts. Men dette kommer selvfølgelig an på hvor bra donorområde man har.

Andre forskjeller

Teknikken

Teknikken er forskjellig i de to forskjellige metodene. Legen som bruker redskapet til en FUE må klare å bruke det riktig, finne riktig dybde og prøve å unngå å skade andre hår i området. FUE kan ta lang tid, og både legen og pasienten må være tålmodig. Dette kan sette en grense for hvor mange grafts man klarer å få ut i én omgang.

Pris

Prisen på FUE er vanligvis høyere enn ved strip, dersom man regner per graft.

Kroppshår

Ved FUE kan man transplantere andre kroppshår, som skjegg og brysthår. Da vil de fleste grafts bestå av ett hår.

Mindre transplantasjoner

For mindre transplantasjoner, for eksempel når man skal fikse en hårlinje eller fylle igjen en vike, er FUE perfekt, ettersom det kan være en ganske enkel prosedyre sammenliknet med strip.

En vike før FUE hårtransplantasjon. Kilde: Asmad Manual FUE
En vike rett etter en FUE hårtransplantasjon. Kilde: Asmad Manual FUE
En vike 18 mnd etter en FUE hårtransplantasjon. Kilde: Asmad Manual FUE

Oppsummering

Både strip og FUE er gode teknikker, og begge brukes i dag. De har begge fordeler og ulemper. FUE er best for de som er redd for et arr og for mindre transplantasjoner, samt for å transplantere kroppshår. For større transplantasjoner er strip ofte det beste alternativet.

Hårtransplantasjon for kvinner

Mange kvinner blir tynne i håret, og lurer på om de kan ta hårtransplantasjon. Svaret på dette er: det kommer an på.

For menn er hårtransplantasjon ofte en god idé, men det er en stor forskjell på hårtapet til menn og kvinner. Kvinner opplever ofte at håret blir generelt tynnere over hele hodet, kalt diffust hårtap. Dette inkluderer sidene av hodet og bakhodet – områder hvor menn ikke mister håret. Disse områdene blir brukt som donorområder for menn, ettersom hårene i disse områdene ikke påvirkes av dihydrotestosteron som er årsaket til mannlig hårtap.

Hos kvinner er ofte disse områdene rammet av tynnere hår. Hårene regnes ikke som trygge donorhår, da man ikke er sikker på om de er rammet av hårtap eller ikke.

En annen forskjell på hråtap hos menn og kvinner er hårlinjen. Hos kvinner blir hårlinjen ofte ikke tynnere, slik den gjør hos menn.

Hvilke kvinner er gode kandidater for en hårtransplantasjon?

I følge eksperter er det bare noen få prosent av kvinner som kvalifiseres som gode kandidater til en hårtransplantasjon:

 • Kvinner som har mistet håret grunnet tracion alopecia
 • Kvinner som har mistet håret grunnet operasjoner i hodebunnen eller har arr, er brannskadet eller skadet av for eksempel syre
 • Kvinner som har en type hårtap som er lik den typen menn opplever
 • Kvinner som har alopecia marginalis

Kilde: WebMD

Hårtransplantasjon i viker/hårlinje hos kvinner

For kvinner som ikke har diffust hårtap, men som for eksempel har høye viker eller et høyt hårfeste, kan en hårtransplantasjon være en mulighet.

For å få svar på om man er en god kandidat for en hårtransplantasjon eller ikke, er det enkleste å oppsøke en klinikk for hårtransplantasjoner. Der vil de kunne vurdere om en hårtransplantasjon vil hjelpe eller ikke.

Det finnes flere gode eksempler og før- og etterbilder av kvinner som har gjennomført en hårtransplantasjon, som for eksempel dette:

Alder: 30-årene
Antall grafts: 1272
Metode: FUE
Klinikk: Hasson & Wong
Bilder før hårtransplantasjon og 13 måneder etter.
Se flere bilder her!

Risiko og komplikasjoner ved hårtransplantasjoner

Som med alle andre operasjoner, kan det oppstå komplikasjoner ved en hårtransplantasjon. Heldigvis er det sjelden.

Det er begrenset hvor mye forskning som har blitt gjort på området, men fra 2010 til 2014 ble det gjort en studie på 73 personer.

I overkant av 42% av de 73 pasientene rapporterte om hevelser, som var den vanligste komplikasjonen.

Andre komplikasjoner var hår som ikke vokste ut, arr, nummenhet og infeksjoner. Under ser du hele oversikten over hvor mange som opplevde de forskjellige komplikasjonene.

Resultatet av studien. Kilde: NCBI

Hårtransplantasjoner har generelt få komplikasjoner sammenliknet med andre kosmetiske operasjoner. Det viktigste for å unngå problemer er at legen gjør en grunding undersøkelse på forhånd, og gir pasienten nok informasjon.

Bilder: før og etter hårtransplantasjon

Disse bildene er hentet fra forumet vårt hvor klinikker selv kan legge ut bilder.

Mann, 39

Alder: 39 år
Antall grafts: 3221
Metode: FUE
Klinikk: Asmed Clinic
Bilder før hårtransplantasjon og 7 måneder etter.
Se flere bilder her!

Mann i 20-årene

Alder: 20-årene
Antall grafts: 2508
Metode: FUE
Klinikk: Hasson & Wong
Bilder før hårtransplantasjon og 13 måneder etter.
Se flere bilder her!

Mann, 36

Alder: 36
Antall grafts: 5022
Metode: FUE
Klinikk: Asmed Clinic
Bilder før hårtransplantasjon og 11 måneder etter.
Se flere bilder her!

Kvinne i 30-årene

Alder: 30-årene
Antall grafts: 1272
Metode: FUE
Klinikk: Hasson & Wong
Bilder før hårtransplantasjon og 13 måneder etter.
Se flere bilder her!

Mann, 53

Alder: 53
Antall grafts: 3003
Metode: FUE
Klinikk: BHR Clinic
Bilder før hårtransplantasjon og 6 måneder etter.
Se flere bilder her!

Hårtransplantasjon i Norge

Dersom du vurderer å ta en hårtransplantasjon i Norge, har du noen få klinikker å velge mellom. Her gir vi en kort presentasjon av klinikker som tilbyr hårtransplantasjon i Norge. Du kan lese erfaringer om disse klinikkene lenger ned på siden.

Poseidon Klinikken

Juridisk navn: POSEIDON KLINIKKEN AS
Org nr: 994 203 185
Selskapsform: Aksjeselskap
Daglig leder: Kåre Arnold Nilsen
NACE-bransje: 86.221 Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste

Adresse: Hoffsveien 92, 0377 Oslo
Nettside: https://www.poseidon-klinikken.no/
E-post: post@poseidon-klinikken.no
Tlf: 22 73 00 00

Poseidon Klinikken ligger på Smestad i Oslo, og ble stiftet i 2009. Siden den gang har selskapet byttet daglig ledere og eiere flere ganger. Per i dag, er det Kåre Arnold Nilsen som står oppført som daglig leder, og selskapet eies av Kan Holding AS, som er holdingselskapet til Nilsen.

Utsiden av Poseidon Klinikken på Smestad. Bilde via Google Maps

Nilsen har vært i bransjen lenge, og eier blant annet Hårtransplantasjonsklinikken AS, Hair Program International og flere frisører.

I følge Poseidon Klinikken sine hjemmesider har de behandlet flere tusen fornøyde kunder siden den ble etablert i 2009.

Masterklinikken

Juridisk navn: MASTERKLINIKKEN NORGE AS
Org nr: 914 217 229
Selskapsform: Aksjeselskap
Daglig leder: Sten Thure Eriksen
NACE-bransje: 86.221 Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste

Adresse: Sørkedalsveien 10C, 0369 Oslo
Nettside: https://www.poseidon-klinikken.no/
E-post: sten@masterklinikken.no
Tlf: 400 76 700

Masterklinikken ligger på Majorstuen i Oslo, og ble etablert i 2014. Daglig leder i Masterklinikken er Sten Thure Eriksen. Eriksen har vært i bransjen lenge, først som frisør, deretter hos Poseidon Klinikken og nå som daglig leder og på eiersiden av Masterklinikken.

Masterklinikken. Bilde via Google Maps

Da Sten Thure Eriksen startet Masterklinikken sammen med blant annet en tidligere lege hos Poseidon Klinikken. Dette førte til svært dårlig stemning mellom de tidligere eierne av Poseidon Klinikken (Alv Aronsen og Jørn Bremnes) og Eriksen. I følge Dagbladet krevde Aronsen og Bremnes tre millioner i erstatning.

Masterklinikken har nok tatt mye av omsetningen til Poseidon Klinikken, og vokser raskt. Du kan lese mer om hvordan det har gått med de forskjellige klinikkene her.

Masterklinikken har tatt i bruk både kjendiser og influensere, og har markedsført seg hardt for å vokse raskt. De har veldig mange før- og etterbilder på nettsiden sin. Lenger ned i denne tråden kan du lese om erfaringer med Masterklinikken.

Klinikk Haugesund

Juridisk navn: KLINIKK HAUGESUND AS
Org nr: 980 651 258
Selskapsform: Aksjeselskap
Daglig leder: Ragnhild Johanne Stuve
NACE-bransje: 86.211 Allmenn legetjeneste

Adresse: Strandgata 54, 5528 Haugesund
Nettside: http://klinikk-haugesund.no/
E-post: resepsjon@klinikk-haugesund.no
Tlf: 52 70 85 10

Klinikk Haugesund ligger i Strandgata i Haugesund, og ble stiftet i 1999. I motsetning til Poseidon Klinikken og Masterklinikken, tilbyr Klinikk Haugesund alt fra brystreduskjoner og fettsuging til hårtransplantasjoner.

Utsiden av Klinikk Haugseund. Bilde via Google Maps

Daglig leder Ragnhild Johanne Stuve kunne man ha skrevet en hel artikkel om i seg selv. Hun har blant annet blitt dømt for grovt økonomisk utroskap i 2012. Hele dommen finner du her.

Man kan også finne noen omtaler om Stuve på Legelisten.no:

Skjermdump fra Legelisten.no

Utover dette er det ganske mange erfaringer fra Klinikk Haugesund. Disse finner du lenger ned på denne siden.

Christiania Park Hårklinikk

Juridisk navn: CHRISTIANIA PARK HÅRKLINIKK Bente Catharina Gabrielsen
Org nr: 983 677 622
Selskapsform: Enkeltpersonforetak
Innehaver: Bente Catharina Gabrielsen
NACE-bransje: 86.212 Somatiske poliklinikker

Adresse: Oscars gate 46B, 0258 Oslo
Nettside: http://klinikk-haugesund.no/
E-post: info@cpk.no
Tlf: 22 44 14 30

Christiana Park Hårklinikk har eksistert siden 2001, og drives som et enkeltmannsforetak. Ut i fra hva man kan finne i Brønnøysundsregisterne er det 0 ansatte i foretaket, så det vil være naturlig å tro at det er innehaveren Bente Gabrielsen som selv står for mye av behandlingene.

Det er vanskelig å finne mye informasjon om Christiania Park Hårklinikk, utover at de tilbyr både FUE og strip-hårtransplantasjoner. Så vidt vi kan se er de med andre ord de eneste i Norge som fortsatt tilbyr strip-hårtransplantasjoner.

Hårtransplantasjon i utlandet

Mange velger å dra til utlandet for å gjennomføre en hårtransplantasjon. Det er flere grunner til dette, og pris er en av dem.

Når man skal ta hårtransplantasjon i utlandet er det et par problemer som dukker opp:

 • Det kan være vanskeligere å kommunisere med legen på grunn av språkbarrierer
 • Du må ofte fly hjem før hodebunnen din har leget seg helt
 • Dersom du ikke er fornøyd med hårtransplantasjonen kan det være vanskeligere å klage
 • Du må passe på at du er forsikret dersom det skulle dukke opp komplikasjoner

Men, det finnes hjelp å få. American Hair Loss Association (AHLA) har samlet sammen en rekke retningslinjer til hvordan du tryggest mulig finner frem til riktig klinikk når du skal gjennomføre en hårtransplantasjon:

 • Avoid turning to the yellow pages when seeking out a hair transplant surgeon.
 • Avoid referrals from your dermatologist or family practitioner.
 • Avoid referrals from your hair stylist.
 • Avoid large hair transplant groups or practices that employ or contract physicians to perform hair transplantation under a common umbrella.
 • Avoid practices advertising through the use of television infomercials.

Anbefalte leger i utlandet

Det aller viktigste er å gjøre grundig research, og å se etter andre sine erfaringer. Du bør alltid velge ut i fra lege, og ikke ut i fra klinikk. AHLA har en liste over leger de anbefaler over hele verden.

Her har vi plukket ut de som er anbefalt av både The American Hair Loss Association og The International Alliance of Hair Restoration Surgeons i Europa:

I denne tråden på forumet vårt, finner du informasjon om hva du bør tenke på før du tar en hårtransplantasjon.

Erfaringer med hårtransplantasjon

Når man vurderer å gjennomføre en hårtransplantasjon, er det alltid lurt å lese andre sine erfaringer på klinikken du vurderer å benytte.

På denne siden har vi samlet alle erfaringer med hårtransplantasjoner som vi har funnet på Internett fra norske klinikker.

Hårtransplantasjonsklinikkene er flinke til å poste gode erfaringer og referanser selv, uten at det er noe galt i det, men det er derfor viktig å få frem at det alltid løper en risiko når man skal gjennomføre en hårtransplantasjon. Les derfor så mange erfaringer du kan finne før du gjennomfører transplantasjonen.

Merk at en del av disse erfaringene er noen år gamle. Og det er også viktig å merke seg at de som poster sine erfaringer med hårtransplantasjoner ofte er de som er mindre fornøyd. De som er fornøyde med hårtransplantasjonene sine, hører man kanskje aldri noe fra.

Husk også at du finner mange innlegg med våre brukere sine erfaringer på forumet vårt.

Erfaringer med hårtransplantasjon hos Poseidon Klinikken

Poseidon klinikken er den klinikken i Norge som har drevet med hårtransplantasjoner lengst. Derfor er det også lettest å finne erfaringer postet om Poseidon Klinikken, kontra andre klinikker som gjennomfører hårtransplantasjoner.

Skrevet av megdabare, 2018: En oppdatering nå noen år etter: Har helt klart mye mindre hår i transplanterte områdene enn jeg hadde før, så det nye håret har ikke blitt værende på noen måte. (kilde)

Skrevet av megdabare, 2015: Jeg vil si at konklusjonen er at jeg føler det som kanskje 10% bedre. Før jeg fikk «riktig» vinkel var jeg litt mer fornøyd. Men dette viser iallefall at jeg i første omgang nok ikke har fått så mye valuta for pengene. Jeg skal kontakte hårklinikken og se om de vil tilby seg nytt forsøk, pengene tilbake eller om de kan vise bilder som tydelig beviser bedring som mitt kamera ikke klarer fange opp.

Kort tid etter operasjon var jeg langt mer positiv enn jeg har nå, men det var nok bare de planta hårene som gjorde det.
Er det verdt det? Det tror jeg egentlig ikke, men vi får se om klinikken kan korrigere og gjøre det bedre. Event. refundere pengene. Jeg skal rapportere her hva de sier. For alt jeg husker var det noe med lite skrift på garantien jeg ikke husker nå. Jeg fikk også den hårkuren på kjøpet. (kilde)

Skrevet av Frankøst, 2015: 
Jeg kan ikke skryte av Poseidon, da jeg var der en gang, og ikke fikk resultater og ringte igjen 9 mnd og etter at det hadde gått ett år fikk jeg beskjed om å vente. Så når jeg reiste dit etter å ha ventet langt over ett år. fikk jeg beskjed om jeg hadde fått resultatetene jeg skulle ha og han som jeg pratet med der hadde aldri sett med før. Jeg anbefaler på det sterkeste å ikke reise til den klinikken. (kilde)

Skrevet av Arne Bjarne Arnøe, 2014:
Det er egentlig lite nytt å melde. Tviler på at det har kommet et eneste hårstrå til.. Det er altfor tynt, men jeg kan leve greit med det. Pr i dag så ville jeg sjekket ut andre alternativer enn Posseidon. De setter rett og slett inn altfor lite hårsekker. Jeg har mer hår i vikene enn før, det er hevet over tvil, så jeg angrer ikke. Men ha ikke for høye forventinger er mitt tips til dere som vurdere hårtransplantasjon hos denne klinikken. (kilde)

Skrevet av Jens86, 2013:
Jeg har googlet mye nå, og funnet følgende uttalelse fra to gutter som var innom Poseidon Klinikken for å forhøre seg om hårtransplantasjon:

«For oss, virket resultatet meget bra og i følge Christian Knudsen som jobber der er det den samme metoden som Rooney har tatt, bare at han har brukt A-stamceller som gjør at de røde blodlegemene kommer til og gjør at ett hår blir til fem.»
Christian Knudsen er daglig leder og eier av Poseidonklinikken (kilde: http://www.dinside.no/886357/ulovlig-med…erbilder).
Dette har jeg aldri hørt om, og dersom det er sant at eieren av Poseidonklinikken sier dette hadde jeg snudd i døren. Regenerering av hår er per dags dato bare noe et par kirurger i verden har fått til, og det finnes veldig få beviser på at de faktisk har fått det til. Det aller «hotteste» navnet om dagen er Dr. Coen Gho, som etter sigene klarer å regenerere opp til 80% av alle hår i donorområdet (kilde: http://www.baldtruthtalk.com/forumdisplay.php?f=43 – Gho har et eget forum på baldthruthtalk som er et av verdens største forum for hårtap, hvor brukere har gjennomført undersøkelser for å sjekke om hans uttalelser stemmer, noe det foreløpig ser ut til at de gjør)

Forøvrig sier Sten Thure, Poseindonklinikken sitt ansikt utad, i denne artikkelen: http://www.nrk.no/helse-forbruk-og-livsstil/1.7661957 at han har tatt samme type transplantasjon som Rooney. Og Rooyney har tatt FUE hvis det skulle være noen tvil (kilde: http://www.hshairclinic.co.uk/patients-g…oney-hair/ Klinikken hvor Rooney ble operert. De utfører kun FUE). Så hva Christian Knudsen snakker om vet jeg ikke… (kilde)

Skrevet av terjekristiansen2013:
Jeg har i dag mailet med en jente på 16 år som synes hun har høyt hårfeste. Av det jeg kunne se på bildet hadde hun helt vanlig hår. Hun har sikkert noe høyt feste, enkelte har hårfeste nesten ned på øyenbrynene, og det kan være grunnen til at denne jenta synes at hun har høyt feste og ville gjøre noe med det, men denne jenta så ut til å ha et normalt høyt hårfeste, med blondt hår, slik som mange jenter har. En sunn og frisk jente på 16 år som har noen komplekser som er ute av proporsjoner. Og Poseidon ville gjerne hjelpe jenta om hun betale 44 000 kroner. Da kunne de flytte hårfestet hennes lengre ned på pannen. Dette er et grotesk eksempel på Poseidon som aktør i markedet. For 44 000 kroner var de villig til å ødelegge pannen til en jente på 16 år så hun ville blitt nødt til å barbere seg for resten av livet? (kilde)

Skrevet av Merkur, 2012: Hei, tenkte å skrive litt om min egen erfaring hos Poseidon. Valgte denne tråden fordi dette var eneste stedet Poseidon ble positivt omtalt. Så, til ettertanke for de som kanskje er i samme situasjon som meg. Kan godt hende at noen har blitt fornøyd med resultat hos Poseidon, det vet jeg ingen ting om, men for folk som meg vil ikke en hårtransplantasjon fra Poseidon fungere. Mitt største problem er egentlig at håret mitt på toppen er lyst og fint, mens det fra donor-området er mørkere og tykkere. I tillegg er også vinkelen på hårene satt inn av Poseidon opp til 70 grader feil retning. Det jeg sitter igjen med er bare en helt merkelig hårlinje fylt med hår som ikke ligner på de andre hårene. De er i en annen vinkel og hårene fra donorområdet krøller seg også annerledes. Det ser ikke bra ut og selv med topikk syntes forskjellen godt. Har sendt dem en mail om dette for noen dager siden, og har enda ikke fått noe svar. Før transplantasjonen gikk det sjeldent mer enn noen timer før jeg fikk svar. Tettheten er heller ikke noe særlig å skryte av.

Etter litt reflektering har jeg kommet frem til at:
Jeg burde kanskje skjønt dette med farge og tykkelse selv.
Om man har kort hår har vinkelen mer og si enn om man har langt hår, det resultat jeg fikk vil i så tilfelle ikke være bra nok selv om tykkelse og farge var identisk. Veldig kort hår kan kanskje fungere for noen, men ikke for meg.

Tettheten var heller ikke tilfredstillende, men det kan muligens løses med flere påfyllinger. Blir ingen for meg, altså.
Hadde jeg lest på dette forumet før hårtransplantasjonen hadde jeg ikke gjort dette hos Poseidon. Synd forumet ikke kom høyere opp på google søk.
Vet ikke helt hva jeg skal gjøre nå for å bli kvitt hårene, kanskje jeg en gang får svar fra klinikken etter noen purringer. Sitter igjen med en følelse at jeg burde blitt advart på forhånd, at resultatet ikke kom til å bli bra. Når man jobber med dette hver dag burde man advare de som ikke passer for en hårtransplantasjon. (kilde)

Skrevet av Fargoer, 2012: Jeg har i utgangspunktet ikke noe forhold til Poseidon klinikken men ser de reklamerer på de største nettavisene i dag så sjekket sidene dems. Det første jeg merker meg er at de kun har 6 før/etter bilder noe som er svært lavt med tanke på at de etter eget sigende har 700 fornøyde kunder det siste året. 1 av dem er også fra den danske klinikken. Hvis ikke det samme teamet som arbeider der, er resultatene fra Danmark uvesentlige.
Videre sider de ”Poseidon Klinikken har inngått et eksklusivt samarbeide med den amerikanske kirurgen / forsker Dr. Gary Hitzig.” Ettersom jeg aldri har hørt om mannen før sjekket jeg hva jeg kunne finne om ham. Jeg søkte på de største hårfora. Der fant jeg ingen positive kommentarer, kun ett par negative. Begge deler er bemerkelsesverdig for en mann som har arbeidet med dette i 40 år.

Dette er en kommentar ” :Rather unimpressed with the results on his website, they aren’t very clear, very small, but I can still tell the work isn’t ultra refined:

En annen sier “Do not go anywhere near this guy. He had a class action lawsuit against him at one point and allegedly had a sanitation worker performing surgery with him.”
Poseidon sier videre ” Dr Gary Hitzig er en av verdens ledende eksperter innen behandling av hårtap. Dette innebærer at vi som eneste europeiske klinikk kjede får tilgang til det fremste fagmiljøet som i dag finnes. Dr Gary Hitzig har allerede begynt å undervise ved Poseidon Klinikkene.Dr Gary Hitzig har nesten 40 års erfaring med hårtransplantasjon, hårvekst og prevensjon av hårtap.»

Dette kan godt stemme, men i mine par hindere timers søking om hårtap på nett har jeg aldri sett noen som er tilknyttet så mange misfornøyde kunder som har gått til sak mot ham og hans tidligere klinikk, nemlig 85(!).

Fra en artikkel i Daily News kan vi lese dette:
»Their work [Bruno, Schwinning, Hitzig] has helped generate malpractice and fraud suits by 85 men who claim they were promised full heads of hair but were left with bumpy pates sparsely covered by sprouts resembling rows of corn.

The practice — once called Long Island Medical Associates and now the Hitzig-Schwinning Medical Group — has offices in Long Island, Manhattan, New Jersey and Pennsylvania. It has advertised extensively and aired TV infomercials. »

Min personlige tolkning av dette er at de har hyret en kar som er rimelig god på det å markedsføre hår-relatert arbeid men har en forferdelig dårlig trackrecord i det å få fornøyde pasienter. I mine øyne føyer dette seg godt inn i rekken av argumenter til å holde seg langt unna Poseidon. Eneste argument jeg noen gang har funnet for å velge dem, er at de holder til i Norge. Det bør ikke holde som grunnlag for å velge noe man skal leve med resten av livet. Hold dere langt unna! (kilde)

Skrevet av Harry, 2012: Jeg har vært hos poseidon to ganger for behandling av viker. Jeg oppdaget vikene tidlig i 20-årene og det forandret seg ikke på 10 år. Hadde tykt fint år men ønsket å fylle vikene. Etter første behandling klippet jeg ikke håret helt ned. Oppdaget ca en måned etter hårtransplantasjonen at jeg mistet en del av mitt eget hår rett langs linjen mellom det transpanterte hårene og mitt eget. Etter hvert som tiden gikk stabiliserte hårtapet seg antageligvis fordi jeg startet på Propecia. Ca 6 måneder senere returnerte jeg til klinikken og sa at dette ikke var bra nok. Det jeg reagerte mest på var avstanden mellom de transplanterte hårene. En kunne tydelig se forskjell på de transplanterte og de som var der fra før samt at det virket veldig tilfeldig hvordan de hadde satt i hårene. De transplanterte hårene som vokste ut hadde også en litt mørkere farge en de som var der fra før.De var enige i dette og jeg skulle få en ny hårtransplantasjon som garantien lovte. Jeg har fått utført to stk hårtransplantasjoner. Begge gangene ble det brukt 1500 hår. Andre gangen valgte jeg å shave hodet for best mulig resultat. Nå har det gått over 1 år og tettheten er fortsatt ikke så bra som de lovet. Det er fortsatt ett lite skille mellom de naturlige hårene og de transplanterte. For å skjule dette må jeg bruke Toppik. I og med at jeg har brukt godt av donor området mitt ser jeg meg om etter en forhåpentligvis siste hårtransplantasjonen men da skal jeg velge en lege i verdensklasse. Forhåpentligvis har jeg noe donorhår igjen. Vil helst unngå strip men H&W ser jeg på som det beste alternativet. Det er fult mulig noen har fått et knallgodt resultat hos Poseidon men jeg er ikke en av de. (kilde)

Skrevet av Innuendo, 2012: Synd vi har klinikker som Poseidon. Hyppig markedsføring betyr ikke att klinikken er god. En ting som irriterer meg, er bruken av hår. Å bruke hår som utgangspunkt er jo helt latterlig. Det er antall grafts som betyr noe!!

Itillegg påstår de å ha behandlet et stort antall kunder, men kan vise til lite bilder.

Har mailet med noen leger i verdensklasse og de er veldig overrasket over situasjonen i norden, da særlig i Norge. Inntrykket de har av Norge er att vi har høye kvalitetskrav på det meste, men att dette mangler på hårtransplantasjon. Synd det er slik. (kilde)

Skrevet av Innuendo, 2011: Helt enig med Hot Shot her!
Vi som allerede har tatt en hårtransplantasjon og som ikke kom 100% ut av det, vi skyr nok ilden litt mere og er mere skeptisk.

Jeg hadde ønsket att vi i Norge hadde fått en topp klinikk og som utviste stor seriøsitet.

Enn så lenge, så har jeg enda ikke sett dette.
Poseidon har kun aggressiv markedsføring, de bruker betegnelse »hår» som ingen andre seriøse klinikker bruker. ( Ja, det er forskjell på hår og grafts).

Itillegg er der lite bilde materiale.

På den annnen side, så har vi hørt lite negative tilbakemeldinger. Som noen sier, så hører man lite når det går bra.

Jeg vet ikke, det er vansklig å bedømme. Jeg selv skal nok ta en siste hårtransplantasjon, men blir nok ikke med det første og Poseidon blir det iallefall ikke slik situasjonen ser ut idag.

Blir også litt skeptisk når Poseidon begynner å snakke om hårkloning og de vil tilby dette. Alt dette er bare tull. Hårkloning finns ikke enda og Acell er absolutt ikke en metode som fungerer optimalt. Forsøk NHI har gjort tyder på att det er en lang vei å gå mht Acell.

Ellers hadde Poseidon en omsettning i 2010 på 15,3mill og et årsrestultat på -238000,- (kilde)

Skrevet av Christian Busch (spesialist i plastisk kirurgi), 2010: (…) Jeg kjenner ikke til klinkken, men ser at klinikken har en medisinsk ansvarlig som ikke er godkjent plastisk kirurg i Norge. (…) (kilde)

Skrevet av Harry, 2010:
Jeg er enig i at folk som kankje har fått problemet sitt løst ikke ser noen grunn til å komme tilbake til forum og diskutere det.
Men! Det er vel ikke alle som er sånn? Det må jo finnes noen som har bilder og positive erfaringer i fra den klinikken som vil hjelpe andre(Feks jeg). Nå har ikke jeg fått utført en slik operasjon der eller noe annet sted, men jeg hadde hverfall kommet in og anbefalt stedet. (kilde)

Skrevet av pepsimax, 2010: Jeg var på Poseidon og snakket med en kar jeg avtalte konsulasjon med. Under konsultasjonen så sa jeg at jeg var klar for å gå ut i vg som reklame for klinikken slik at jeg kunne få en billigere pris og samtidig hjelpe andre som er usikkre på detta området osv…

Dette virket som om var interesant i fra dem sin side. De sa de skulle ringe meg men har ikke hørt noe i fra dem på ca 2mnd.
Dette synes jeg lukter userriøst spørr du meg.

Jeg er enig i at folk som kankje har fått problemet sitt løst ikke ser noen grunn til å komme tilbake til forum og diskutere det.
Men! Det er vel ikke alle som er sånn? Det må jo finnes noen som har bilder og positive erfaringer i fra den klinikken som vil hjelpe andre(Feks jeg). Nå har ikke jeg fått utført en slik operasjon der eller noe annet sted, men jeg hadde hverfall kommet in og anbefalt stedet. (kilde)

Erfaringer med hårtransplantasjon hos Masterklinikken

Masterklinikken drives av Sten Thure, som tidligere jobbet for Poseidon Klinikken. Masterklinikken har selv veldig mange erfaringer postet på sine nettsider. Ettersom Masterklinikken ikke er så gammel, finnes det ikke så mange erfaringer på Internett foreløpig. Men vi har funnet noe.

Skrevet av Jonatan, 2019: PLUSS:
Ingen smerte under behandlingen 
Hyggelig og god service 
Klinikken lover det de holder, ved at de gir gratis etterbehandling hvis du ikke er fornøyd
Ja, jeg har fått mere hår. Dette FUNKER. 

MEN: 
Resultatet er ikke særlig pent, spesielt ikke hvis jeg klipper meg kort. Jeg er avhengig av å style håret for at det skal se brukbart ut. 
Det transplanterte håret har en mørkere farge enn «omgivelsene» (ettersom donorområdet mitt er noe mørkere enn andre deler av håret). Det transplanterte håret krøller seg dessuten. NB: Dette er ikke klinikkens skyld, tror jeg, kun en uheldig bieffekt som jeg har lest at også andre har hatt. 

Donorområdet mitt ser heller ikke pent ut. Er håret i donorområdet for tynt, bør du være oppmerksom på at dette kan skje. (Jeg fikk høre at man aldri ville kunne se at deler av nakkehåret var fjernet. Men dette stemmer ikke, iallfall ikke for meg.) 

En annen minusside er at donorområdet har fått en gråere farge enn resten. Jeg har lest om dette på nett, og det er også andre som har opplevd dette (iallfall av engelsktalende : ) 

Summa summarum: Ville jeg ha gjort det om igjen? Jeg tror faktisk det, minussidene til tross. På en tilfredshetsskala fra 5 til 10, havner jeg midt på treet, altså på 5. (kilde)

Skrevet av Jesper, 2018: Vil absolutt ikke anbefale noen Masterklinikken. Hadde et veldig godt inntrykk, men de har absolutt ikke holdt det de lovte. Mens jeg lå på «operasjonsbordet» fortalte de at de kun hadde fått tatt ut 1/3 av håret som var lovet. Da jeg spurte hvorfor, fikk jeg til svar at det var fordi de ikke ville barbere så mye i nakken. Det er nå gått over et år, og kan inne se noe forskjell. Det kjipeste er at de har sløst bort masse hårsekker. (kilde)

Skrevet av Thom, 2017: Sikker på at du ikke er Sten Thure fra Masterklinikken? Har mange venner og bekjente som ikke er tilfreds med resultatene derfra. Det er viktig å fortelle sannheten!!! Og ikke markedsføre med kjendiser!

Vi snakker om folk sin helse her og jeg (snakker helt sikkert for mange andre) tar avstand til / misliker mennesker som gjør business basert på dårlige verdier. (Fortell folk sannheten og ikke lov dem Ronaldo hår som dere har gjort tidligere f.eks.) 
Beste råd jeg kan gi er å reise til Utlandet! USA og Canada er helt klart i toppen. Logisk er det da de har mye mennesker og mange store kjendiser.

Erfaringer med hårtransplantasjon hos Christiania Park Hårklinikk

Christiania Park Hårklinikk har holdt på lenge. Det finnes få nye erfaringer fra Christiana Park Hårklinikk, men på nettsidene deres står det fortsatt at de tilbyr hårtransplantasjoner.

Skrevet av Ricky, 2009: Hei, jeg trenger råd fra alle som har en mening her inne Jeg har vært så dum at jeg har tatt flere hårtransplantasjoner på Christiania klinikk med følgende resultat: lite hår og stort arr i bakhode

Mulig det er flere arr, da jeg har gjort dette flere ganger. Tørr ikke klippe meg kort…

Lite hår kompenserer jeg med Mane, med resultat at ingen får ta meg på hode uten å bli møkkete på hendene, putetrekket er helt brunt.

Ikke noe særlig sjekketriks m.a.o. Hva råder dere meg til å gjøre? Vet det kommer til å koste meg masse kroner, men jeg er i hvert fall nødt til å gjøre noe på toppen!

Fortsette med stripptransplantasjon (har jo alikevell masse arr baki der) eller gå for en FUE?Setter pris på tilbakemeldinger (kilde)

Skrevet av Lateral, 2008: Det fins fornøyde personer overalt. Jeg er helt sikker på at det fantes fornøyde personer som ble offer for 80-talls-pluggene også. Da jeg ble «operert» hos Christiania Park klinikk for 4 år siden, så fikk jeg nesten følelsen av å være i en frisørsalong. Det var så lite profesjonelt og arbeidet de gjorde på meg var likestilt med standarden. Jeg fikk klaser med 8-9 hår i hver hårsekk(det naturlige vil være 1,2,3 og noen ganger 4), tettheten var dårlig og vinkelen på hårene var visstnok uviktig for disse slakterne. Det at omfanget på operasjonen ikke var så stor var vel greit, ergo, mindre å reparere. Arbeidet fra New Hair Clinic i operasjon nr 2 vil jeg faktisk likestille med den fra CPK. Arbeidet til NHC var muligens hakket bedre, men omfanget av operasjonen gjorde sitt til at det ble mer å reparere og mer bruk av verdifulle donorhår.

Da jeg bestemte meg for en operasjon første gang, så var research-nivået mitt lik 0. Jeg hadde lest litt om hårtransplantasjon på nettet, men aldri satt meg inn i hvilke kirurger som var seriøse. Jeg trodde på dette tidspunktet at en hårtransplantasjon er en hårtransplantasjon og at resultatet ville bli bra uavhengig av hvem som utførte det. For alle brukte de samme metodene, right? Nei..det var så absolutt ikke tilfelle.

Du skal aldri drive et sjansespill når det gjelder hårtransplantasjon slik som jeg har gjort. Det de planter på hodet ditt er det du kommer til å leve med resten av livet ditt. Om operasjonen blir mislykket så kommer du til å bruke tid og energi på å rette det opp igjen og det er ikke gjort på 1-2-3. Jeg har dedisert 4 år av livet mitt og mye penger til hårtransplantasjon..dvs 4 år jeg burde ha brukt til å leve livet istedenfor og penger jeg burde ha brukt på helt andre ting.
Du vil heller ha et naturlig håravfall enn et unaturlig resultat fra en hårtransplantasjon. (kilde)

Skrevet av neofix, 2007: La ut dette på et annet forum, men tenkte jeg skulle legge dette ut her også for å advare andre om hva slags praksis som faktisk er ute… Etter å ha søkt meg gjennom nettet, viser det seg at disse klinikkene operer på mer eller mindre tvilsomme metoder, om det så måtte være Christiania Park Klinikk, Nobel eller den mer kjente New Hair Clinic som er å finne i Sverige vil du finne flere misfornøyde kunder… Det er heller regelen enn unntaket, at du ender opp som meg….

Derfor legger jeg ut min erfaring med Christiania Park Klinikk(http://www.christianiaparkklinikk.no/ og http://www.cpk.no) og hårtransplantasjon. Bilder er å finne som linker på bunnen av dette innlegget.

Opplevde å miste hår som 17 åring, og begynte så vidt å få en måned når jeg var 18; dette i 2004. Siden jeg hadde spart opp en del penger; og en god del forum snakket om «Med dagens moderne teknologi er det mulig å få et godt resultat», fant jeg ut at jeg skulle prøve dette. Tok en liten ringerunde, og fant et sted som het Christiania Park Klinikk(CPK), som kunne gjøre dette til en grei pris.
På hjemmesiden til CPK, viser de til lang erfaring, gode resultat og fremstår som en moderne og seriøs klinikk.

Skulle i utgangspunktet bare få litt informasjon, men de hadde en avbestilling på en transplantasjonstime samme dagen, som jeg da kunne få(wow tenkte jeg da).

Jeg har alltid stolt på leger, og regnet med at slike aktører i Norge er seriøse, så jeg nølte aldri på at dette skulle gå bra, og at jeg skulle få bort den begynnende månen. Spurte også om hvordan resultatet ville bli med tanke på skrekkeksempler en har sett hvor det ser ut som dukkehår, og neida; moderne teknologi ble brukt på CPK, de tok ut enkelthår og satt dem inn for et naturlig utseende.
Ble møtt av en pleier, som snakket litt med meg; spurte hvor gammel jeg var; og sa «Nei, dette fikser vi. Men det kan hende du må komme hit igjen og ta flere transplantasjoner siden du er såpass ung og kommer til å miste mer hår», pytt pytt tenkte jeg; Så lenge dette funker så burde det vel ikke være noe stress. Spurte også den snille damen om jeg kunne *skinne* meg(ja, skinne meg; altså barbere bort alt hår), og hun svarte ja, etter ett år kan du gjøre det, og man vil så vidt se en tynn strek på størrelse med en blyantstrek. («Hårene tas ut i nakken som smale striper og gir nesten usynlige arr. » <- dette er et utdrag fra deres hjemmeside, forsåvidt samme tekst som stod der i 2004)

Nei så supert, tenkte nå jeg. Fikk utlevert en haug med piller som jeg skulle svelge; og før jeg visste ordet av det; drev to «sykepleiere» og kuttet og ordnet i meg.

I sluttfasen kom legen, og så vidt jeg husker var det han som faktisk satt inn hårene i hodet, og dro. Resten av arbeidet tok disse sykepleierene seg av.

Jeg gikk hjem, fikk en del piller til som jeg skulle ta, og fikk beskjed om å komme tilbake senere for å fjerne stingene etter at de hadde sydd i bakhodet.

Vel, tiden gikk; stingene ble fjernet, og virkeligheten begynte å vise seg… Hårene som de hadde satt inn; var veldig spredt, og så ut som dukkehår. Ringte ned til dem og sa at jeg ikke var helt fornøyd med resultatet; men da fikk jeg beskjed om at jeg måtte vente i rundt ett år før jeg får sett hvordan resultatet faktisk ble. Året gikk, resultatet var helt for jævlig; og det var da det virkelig gikk opp for meg at jeg har ødelagt hodet mitt for alltid…. Dere kan ikke tro hvor mye jeg har angret på dette her!

Har prøvd å skinne meg… Men da kommer det «nesten usynelige» arret frem, og det er _langt_ fra usynelig! I tillegg er det store groper i de områdene de har transplantert inn hår….

Har vært hos dem en gang til etter operasjonen for å vise dem skadene de har påført meg; men i følge CPK er ikke dette noe som de sier er «feil», heller; tvert i mot mener de at jeg må slutte å se så nøye på det; fordi det er bare jeg som ser det når jeg ser på det i speilet med sterkt lys… Men vet dere hva; jeg vet faenmeg godt hvordan hodet mitt ser ut; og jeg håper virkelig de på CPK brenner i helvete!

Det som er så trist, er å vite at hadde jeg bare tatt meg litt mer tid til å titte på nettet, etter hvor jævlig mange av de som får transplantert hår har blitt seende ut; ville jeg ikke ønsket min verste fiende dette en gang…. Dette høres kanskje litt ekstremt ut; men jeg går alltid rundt med det jævla arret i bakhodet, bokstavlig talt… «Er det noen som ser på?», «Kanskje noen kan se at jeg har tatt en hårtransplantasjon» og slike tanker… Dette har endte opp med å styre livet mitt til de grader, og jeg håper virkelig at dere som vurderer å ta en hårtransplantasjon, ikke gjør dette hos NOEN SOM HELST som vil gi dere den såkalte «strip transplant», som går ut på å ta ut hår i en stripe fra bakhodet og sette det der du «trenger» det…. Og i hvertfall ikke på CPK!

Har nå endelig bestemt meg for å prøve å få gjort noe med dette, ved hjelp av FUE, og vil komme tilbake med bilder av hvordan dette blir….

Mulig dette ikker var så godt skrevet, men jeg bare må få ut min hat mot denne praksisen som eksisterer blant disse legene og klinikkene her i Norge… Brenn! (kilde)

Erfaringer med hårtransplantasjon hos Klinikk Haugesund

Klinikk Haugesund har eksistert siden 1999, og det finnes flere erfaringer fra personer som har gjennomført hårtransplantasjoner ved denne klinikken. Og i erfaringene vi kan lese om Klinikk Haugesund, kommer det frem litt av hvert.

Skrevet av Anonym bruker, 2012: Resultatet fra operasjonen hos klinikken er det reneste bombekrater – arr, arr og klynger med hårstrå i alle andre retninger enn noe som kan minne om naturlig. (kilde)

Skrevet av Anonym bruker, 2010: Jeg må nok slutte med til de øvrige negative kommentarene vedr. ragnhild stuve og klinikk haugesund. Ingen av de to er verdt å anbefale – stuve er noe av det mest ubehagelige mennesket jeg noen gang har møtt, grisk og ubehagelig rett og slett. Grøsser når jeg tenker på henne. (kilde)

Skrevet av Anonym bruker, 2019: Bare for at det er sagt så er jeg en dame som aldri hadde trodd at jeg skulle blogge om temaet hårtransplantasjon og Klinikk Haugesund. Likevel gjør jeg det nå, av den grunn at samboeren min fikk en hårtransplantasjon hos dem, eller hva man nå skal kalle det. Han var flott som han var, og jeg ville ikke at han skulle tukle med noe som helst, men han lot seg nå operere. Resultatet ble det verste. Fyren har det nå forferdelig vondt med tanke på at han opplever utseendet sitt som fullstendig ødelagt. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Det har gått lang tid siden operasjonen, men har kommer ikke over det og blir minnet om det tragiske hver gang han ser seg i speilet.

I min søken etter en løsning har jeg begynt å søke på nettet etter utveier. Har der kommet over store mengder kritikk av Ragnhild stuve, klinikk haugesund og behandlingene de utfører. Med god kjennskap til hvor gale det kan gå etter en hårtransplantasjon hos klinikk haugesund, ikke bare for den direkte berørte, men også for vedkommenes nærmeste berørte, har jeg laget et slags resymé over tingene jeg har funnet. Håpet er at dette kan bidra til at andre ikke får (sam)livet ødelagt.
Om legen ragnhild stuve:

– Drevet med hårtransplantasjon i lang tid hevdes det. Likevel har ragnhild tatt seg tid til å bli øre- nese- og halsspesialist. Dette har skjedd etter at hun begynte med hårtransplantasjonene. Det er videre øre- nese- halskompetansen som fremheves i ragnhild stuves tittel. Det er ingenting som vitner om kunnskaper om plastisk kirurgi. Stuve har ved i hvert fall én anledning søkt om å få drive med øre- nese- halsoperasjoner. http://www.h-avis.no/article/20030807/NYHET/323327155
– Stuve drar jevnlig ut og lærer seg andre ting, siste gikk ut på vektkontroll!
– Videre driver Stuve en allmennlegepraksis og legger ned mye tid og krefter der, ser det ut til!http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/more_og_romsdal/1.249020
– Stuve driver en klinikk hvor «alt» tilbys. Til å ta seg av enkelte operasjoner er det leid inn en østeuropeer. Videre fjerner klinikken med hårfjerning med laser, tatoveringer, vektkurs har de, m.m.

Samlet må det vel derfor kunne sies at oppmerksomheten til Ragnhild Stuve blir spredt over et vidt område noe som lett får en til å tro at kompetansen innenfor det enkelte område er deretter. Det inntrykket forsterkes når man ser på andre som driver med hårtransplantasjon KUN driver med nettopp det.

Mer generelt om hårtransplantasjonpraksisen til klinikken
– En frisør undersøker og vurderer om man skal operes. Andre klinikker lar behandlende lege gjøre dette.
– Horder med misfornøyde folk har på nettet gitt uttrykk for sin misnøyde med Klinikk haugesund. Hva må vel ikke dette si om klinikk haugesund manglende evne til å takle feilbehandlinger og problemer? En blogger skriver at han fikk advokat etter seg etter å ha ytret sin misnøye med klinikken.
– Rettssak. http://www.h-avis.no/article/20090328/NYHETER/339236954
– Klage til fylkeslegen fra pasient har forekommet
– Posting av selvfabrikerte «gla’ omtaler» fra Klinikken står på nettethttp://debatt.sol.no/node/5764041
– Ragnhild Stuve som driver klinikken er søster til Tordenskjold-tiltalte Tore Johan Stuve. Sistnevnte hadde et innlegg i favør av klinikken.http://guruguiden.blogspot.com/2008/12/klinikk-haugesund-fantastisk.html
– Folk går til psykolog etter tragiske resultater fra hårtransplantasjonen hos klinikken.
– Noen, tilsynelatende fra klinikken, driver og legger inn innlegg om hårtransplantasjon på debattforum for kvinner, det hører jo ikke hjemme noen steder!
– Folk har hatt utgifter på over 100 000 kroner i forsøk på å rette opp det slette arbeidet fra klinikk haugesund.
– Klinikk Haugesund utfører visstnok hårtransplantasjonen på en slik måte at folk gjerne må få utført to operasjoner før man kan «si noe om resultatet». Hvem tjener på dette mon tro?
– Måten klinikken opererer inn transplantene medfører at det forblir åpninger rundt hårstråene som resulterer i at smuss og bakterier kommer nedi og kan skape infeksjoner som gjør at det transplanterte håret dør.
– Etter konfrontasjon med Dagbladet innrømmet klinikken at de opererte gutter under 20 år. Helt horriblet spør du meg, har man begynt å miste håret som 18-19 åring eller yngre vil vel hårtapet garantert fortsette.
– Ragnhild stuve har nettopp blir dømt til fengsel http://www.h-avis.no/nyheter/stuve-ma-i-fengsel-1.3550740
(kilde)

Skrevet av Anonym bruker, 2010: Hei!

Flott at du gidder å samle denne informasjonen og gjøre den tilgjengelig. Jeg hadde tidligere et innlegg på mozon tror jeg det het, men det er visst blitt borte. Jeg advarte på det sterkeste mot å oppsøke klinikk Haugesund, og det mener jeg fortsatt. Ser at andre har blitt ødelagt hos dem, vet hvordan det kjennes folkens  (kilde)

Skrevet av Anonym bruker, 2008: Tre år etter behandlingen min der, som i utgangspunktet var utrolig dårlig, det så/ser ikke ut, hår som står rett opp i området hvor jeg har fått transplanter, mens mitt «naturlige» hår vokser rett bortover, så er det masse betennelser i de transplanterte hårsekkene, det blør, er smertefullt og det transplanterte håret dør. Jeg har fått en vurdering av kompetente folk på området, og de var sjokkert, alt Klinikk Haugesund hadde foretatt seg var kritikkverdig og mangelfullt. Maken til inkompetanse. STYR UNNA FOLKENS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (kilde)

Skrevet av HAARSAAR, 2007: Min erfaring med klinikk Haugesund og hårtransplantasjonen deres er utelukkende negativ. Følgende av operasjonen kan, slik jeg ser det, deles inn i 2 grupper. De helt synlige og identifiserbare følgene, type arr, klasehår osv. I tillegg kommer alle de mindre synlige psykiske greiene som er et resultat av behandling, og det mislykkede resultatet.

Når det gjelder det fysiske, identifiserbare så er det flere forhold jeg er rasende over. Hårstråene er for det første blitt plassert i klaser flere steder, opptil 8 stykker har jeg identifisert. Disse står i samme hull, og gir et groteskt inntrykk av såkalt dukke-hår. Det ironiske er at under operasjonen ble jeg forespeilet at det var nettopp dette jeg ville unngå, ved å ha valgt klinikken og dens avanserte metode. Videre er hårene blitt plassert slik at de jevnt over vokser rett oppover, eller i andre retninger enn mitt naturlig hår. Hårstrå og hårklaser er også blitt plassert på rekke og rad, i tinnings-området, noe som ytterligere forverrer helhetsinttrykket.

Det er også masse arr etter operasjonen. Ikke bare er dette skjemmende, men det vanskeliggjør/umuliggjør også at nytt hår kan plasseres der. I etterkant av behandlingen begynte jeg med propecia. Det er dyrt, men er det beste alternativet jeg synes å ha. Propecian gjør at det tettes igjen med hår enkelte steder, men hvor der er arr, vokser det ikke.

Videre er det flere åpne og nakne områder i det transplanterte området. I journalen min står det t.o.m. at Klinikken hadde hår til overs, som de valgte å ikke bruke. Hvordan de kan ha kommet til den beslutningen kan jeg ikke fatte.

Jeg har vært i kontakt med klinikker med kompetanse på hårtransplantasjon. Etter å ha blitt vurdert var det en del ting jeg fikk opplyst. Det syntes som om instrumentene som Klinikk Haugesund brukte under operasjonen min var for store, det ble plassert alt for mange transplant i de enkelte hullene, transplantene var plassert for dypt, og i unaturlig vinkel. Videre var det unødvendig mye arr, både i pannen, men også arret i nakken, som kunne vært som en blyantstrek, var på størrelsen med en markerpenn strek.

Jeg ble rådet til å klage til fylkeslegen på behandlingen, men fikk ikke medhold. På tips-siden har jeg kommet med noen forslag på hvordan andre kan stille sterkere i en evt. klage-sak.

Som du skjønner er det masse jeg er misfornøyd med og jeg har vært i kontakt med Klinkk Haugesund for forklare situasjonen. Uansett hvor misfornøyd jeg er, og måtte synes å drive med ensrettet kritikk her på siden, skal det sies at Klinikken hevder å ha fulgt alle prosedyrer, og at resultatet er slik det skulle være og var forespeilet. Klinikk Haugesund er ikke misfornøyd, men mener derimot at det er bra resultat som følge av en vellykket operasjon. Jeg ble fortalt at hvis jeg ikke likte det jeg så, kunne jeg alltids gå med lue, farge håret eller style det slik at de transplanterte områdene ble dekket.

Komplikasjonene og problemene man ikke får høre om.

I nakken, hvor hudlappen med hår ble tatt fra, har jeg liten følsomhet, samtidig som arret og området rundt verker når det er kaldt ute, eller jeg har hodet i kaldt vann. Oppe på issen har jeg også begrenset følsomhet, noe som ikke var tilfellet før operasjonen.

Videre har jeg angst for intimitet, ettersom jeg frykter for at man skal oppdage arrene og transplantene.

Jeg bader ikke lenger, blir håret vått synes det veldig lett at jeg er blitt operert. Jeg kan ikke bruke badehette, for dette presser på arret i nakken slik at jeg får verk og smerter som varer ut dagen.

Jeg går ikke til frisøren, rett og slett fordi jeg ikke vil måtte forklare hva som er skjedd.

Jeg må alltid være alene på badet, og sover bare i helt mørke rom.

Jeg opplever også stirring fra forbipasserende på de (og jeg også) anser som et unaturlig og oppsiktsvekkende tilfelle av en en tragisk hår-operasjon. (kilde)

Skrevet av kevinmann, 2006: Jeg opplever også stirring fra forbipasserende på de (og jeg også) anser som et unaturlig og oppsiktsvekkende tilfelle av en en tragisk hår-operasjon. (kilde)


E

EK78

Hei, jeg savner flere erfaringer fra kvinner som har gjennomgått hårtransplantasjoner, har dere noen tips til hvor jeg kan finne dette?
 
C

Christine

Hei jeg er kvinne 31 år. Plagd med litt hårtap i front etter trikotillomani i barneår. Har tatt en liten hårtransplantasjon hos Poseidon i front og litt i øvre kant av viker. Kan komme tilbake med resultat. Det kan bli spennende å se.