BehandlingHårtap

PRP-behandling mot hårtap

PRP (Platelet-rich plasma) behandling av hårtap har blitt markedsført som en vaksine. Men fungerer det?

Hva er PRP-behandling?

PRP står for platerikt plasma, og for å forstå hvordan denne formen for behandling mot hårtap skal fungere, må vi først se nærmere på hva blodplater (trombocytter) er.

Blodplatene er en viktig bestanddel i blodet vårt. De er små og fargeløse, og vi har omtrent 200 milliarder blodplater per liter blod i kroppen vår.

De blå prikkene er blodplater, omgitt av røde blodceller. Wikimedia, CC BY-SA 4.0

Platene har en viktig jobb når vi skader oss og begynner å blø. Blodplatene fester seg da på skadestedene i blodårene, og klumper seg sammen. Å stoppe blødninger er hovedoppgavene til blodplatene. Vi har faktisk små mikroblødninger i kroppen hele tiden, og blodplatene stopper disse effektivt.

Blodplater som tetter en åpning i en blodåre. Animasjon av Bbowen23 – Own work, CC BY-SA 4.0

Ved en PRP-behandling, tappes det blod av deg, som deretter sentrifugeres. Når blodet sentrifugeres, skilles blodplatene fra de røde blodlemeger og serum. Man sitter da igjen med en væske som inneholder mange gunstige stoffer. Denne væsken blir satt tilbake i kroppen, på steder som er skadet.

I videoen under kan du se hvordan blodet ser ut etter det har blitt sentrifugert.

Video av sentrifugering av blod.

PRP-behandling blir i dag blant annet brukt for å reparer skader, som for eksempel ved mild artose (slitasjegikt) og mindre betennelser.

I følge Norsk idrettsmedisinsk institutt, Nimi, kan PRP-behandling brukes til blant annet;

  • Artrose i knær
  • Akutte avrivninger i muskler/sener
  • Patellartendinopati, også kjent som jumper´s knee
  • Ekstensortendinose, også kjent som tennisalbue

Det er viktig å merke seg at Nimi skriver at forskning viser til dels lovende resultater ved PRP-behandling av diagnosene nevnt over, men at det trengs mer forskning på området før man kan fastslå om det har noen effekt eller ikke.

PRP-behandling mot hårtap

Det finnes mange klinikker som tilbyr PRP-behandling mot androgen alopeci (mannlig hårtap). Ettersom en PRP-behandling ikke har noen bivirkninger, er relativt ufarlig og koster lite, har interessen vært økende de siste årene.

Her i Norge reklamerte blant annet Poseidon klinikken tilbake i 2014 og 2015 med at PRP-behandling var en «Vaksine mot hårtap».

Poseidon Klinikken sin reklame for Newcell/PRP-behandling.

I dag er det mange som tilbyr PRP-behandling i Norge, blant annet Masterklinikken, TBL medical, The Skin Clinic, Aleris m.fl.

En behandling tar bare ca 30 minutter, og man trenger ingen restitusjonstid etter behandlingen. Man kan med andre ord gå rett på jobb.

Antall anbefalte behandlinger varierer litt, men Aleris anbefaler 3 behandlinger med 4 ukers mellomrom. Deretter én behandling per år for å «vedlikeholde resultatet».

Aleris gir ganske gode lovnader på hva en behandling vil gi;

Skjermdump, Aleris.no

PRP virker som den perfekte behandlingen. Ikke like kostbart som hårtransplantasjoner, ingen restitusjonstid og enkelt å gjennomføre. Men det viktigste spørsmålet er om det fungerer?

Fungerer PRP som behandling mot hårtap?

For å finne ut om PRP-behandling fungerer mot hårtap, må vi først underøske hvor mye forskning som har blitt gjort på området.

Om du går på Pubmed.gov og søker på «Platelet-rich plasma hair loss» får man opp en del litteratur. Felles for studiene er dessverre at de er relativt små, og det er vanskelig å si noe sikkert.

Platelet-rich plasma for androgenetic alopecia: A review of the literature and proposed treatment protocol

I denne artikkelen, publisert i International Journal of Women´s Dermatology, prøver forfatterne å summere opp alle studier på området.

Skjermdump fra «Platelet-rich plasma for androgenetic alopecia: A review of the
literature and proposed treatment protocol»

De konkluderer med at PRP som behandling mot androgen alopeci er lovende, basert på resultatene av studiene ovenfor. Men de nevner også at det er vanskelig å si noe sikkert, ettersom forberedelser, doseringer, antall behandlinger, teknikker og intervaller mellom behandlinger varierer mye fra studie til studie. Dette gjør at det er vanskelig å måle effektiviteten.

Skjermdump fra «Platelet-rich plasma for androgenetic alopecia: A review of the
literature and proposed treatment protocol»

De fullfører konklusjonen med å si at man trenger mer forskning på området for å kunne bekrefte eller avkrefte at det fungerer.

A Meta-analysis On Evidence Of Platelet-rich Plasma for Androgenetic Alopecia

Denne studien tar også for seg litteraturen gjort på området. De har analysert 7 studier, som involverer 194 pasienter.

Skjermdump fra «A Meta-analysis On Evidence Of Platelet-rich Plasma for Androgenetic Alopecia»

Konklusjonen deres er at PRP-behandling for pasienter med androgen alopeci ser ut til å øke antall hår og tykkelsen på hårstråene, uten noen bivirkninger. Men, de nevner også at det er gjort for lite undersøkelser på området til at man kan si noe om dokumentert effekt. De skriver også at det ikke finnes noe som tilsier at PRP er mer effektivt enn minoksidil og finasterid.

Konklusjon

Hvis man skal prøve å konkludere med noe, så må det være at det er forsket for lite på området til at man kan si 100% sikkert om PRP fungerer eller ikke. Men, metoden virker absolutt lovende, og det er enkelt og ufarlig å gjennomføre.

Har du prøvd PRP? Eller har du tenkt til å prøve det? Legg igjen en kommentar!