BehandlingHårtap

Recrea Forte / minoksidil mot hårtap – erfaringer og informasjon

Recrea Forte er et legemiddel som forebygger håravfall og stimulerer nå hårvekst hos personer som lider av arvelig håravfall (alopecia androgenica). Preparatet inneholder virkestoffet minoksidil, et godt dokumentert og velprøvd virkemiddel som gir en positiv effekt hos 4 av 5 personer. I denne artikkelen vil Recrea Forte og minoksidil bli brukt litt om hverandre.

Preparatet selges reseptfritt på apoteket, så man trenger ikke å ta kontakt med lege for å prøve det. Minoksidil fungerer best for personer enten har små hårløse områder, har tynt hårfeste, eller nylig har mistet hår i løp av nokså kort tid, og har en lavere sjanse for å gi et godt resultat hos personer som har større områder uten hår. Virkestoffet minoksidil er også ett av svært få produkter som også fungerer godt for kvinner som sliter med tynt hår eller hårtap.

I Norge selges Recrea Forte som et liniment, altså et tyntflytende stoff som skal smøres direkte på området det skal behandle. Linimentet har en svak gulaktig farge, og man skal smøre omtrent 1ml av det på hodebunnen to ganger daglig. De første ukene vil man ha et stort hårtap, men dette er helt naturlig, da minoksidil fungerer ved at det først kvitter seg med gamle hårsekker før det stimulerer til å gro nye.

Et historisk tilbakeblikk på oppdagelsen av minoksidil

Minoksidil ble for første gang utviklet på 1950-tallet av et farmasøytisk selskap kalt The Upjohn Company. Den gangen var målet å bruke det som et preparat for å behandle magesår, men det ble raskt klart at det hadde flere bruksområder. I 1963 fikk virkestoffet navnet minoksidil, og det ble produsert tabletter med minoksidil for å behandle høyt blodtrykk.

Nye studier av behandling med minoksidil på slutten av 60-tallet viste seg å ha en overraskende bivirkning – noen pasienter fikk rett og slett mer hår som følge av behandlingen. Forskerne bak studiene konsulterte doktor Guinter Kahn, som begynte sine egne eksperimenter med virkestoffet uten å avklare det med The Upjohn Company. Dette førte naturlig nok til rettslige konflikter, men endte med at dr. Kahn og The Upjohn Company tok patent sammen, og lanserte det første minoksidilbaserte hårtapsproduktet under navnet Rogaine i 1988.

Siden den gang har bruken av minoksidil spredt seg, og per i dag finnes den i de aller fleste land, og selges med et hundretalls ulike navn. The Upjohn Company ble på et punkt oppkjøpt av legemiddelgiganten Pfizers, og minoksidil selges både av dem og andre selskaper, i tillegg til å være tilgjengelig i generisk variant.

Recrea Forte / minoksidil – virkning og bivirkning

Det er ingen som vet helt nøyaktig hvordan virkestoffet minoksidil fungerer, men det forskes intenst på å finne ut av det. En av tingene man med sikkerhet vet er at minoksidil åpner kaliumkanaler i cellemembranene til cellene i hårsekkene, noe som er med på å gjøre enklere for andre molekyler å trenge gjennom denne cellemembranen og inn i cellene. Denne skal i teorien øke mengden blod, oksygen, og næringsstoffer som fraktes inn i cellene i hårsekkene.

Videre tror forskere at dette fører til at hårsekker i hvilepause (eller telegen fase som det heter) faller av, samtidig som nye, tykkere hårsekker tar plassen deres. Disse nye hårsekkene er i anagen fase, altså vekstfasen, og resultatet blir bedre og tykkere hårvekst.

Det er godt mulig forskere klarer å finne ut av den nøyaktige mekanismen som får minoksidil til å fungere som en medisin mot alopecia androgenetica i fremtiden, og håpet er at man kan utvikle enda bedre legemidler for å hjelpe pasienter når man forstår den nøyaktige grunnen til hvorfor minoksidil fungerer så godt som det gjør.

Heldigvis trenger ikke de som lider av alopecia androgenetica å vite hvorfor det fungerer, så lenge det faktisk gjør det. Det man derimot trenger å vite er at Recrea Forte (minoksidil) fungerer lokalt ved at man smører det på hodebunnen hvor man opplever hårtapet, og kan brukes både på skallete flekker og områder med tynn hårvekst, men kun mot alopecia androgenetica. Man må smøre preparatet på hodebunnen to ganger daglig i opptil ett år, og som nevnt ovenfor er første steg i behandlingen å ødelegge de dårlige hårsekkene.

Det betyr at man kommer til å erfare hårtap de første 2 til 8 ukene etter at man begynner behandlingen, og som regel begynner nytt hår å gro omtrent tre måneder etter man startet behandlingen. Det kan derimot være store individuelle forskjeller her, så det kan ta kortere tid for noen, og lenger tid for andre.

Man kan forvente en maksimal effekt av Recrea Forte (minoksidil) etter 8 måneder for kvinner og 12 måneder for menn, men også her er det store individuelle variasjoner. Gjennomsnittlig vil 6 av 10 pasienter som behandler alopecia androgenetica med Recrea Forte (minoksidil) oppleve en forbedret hårvekst, så det er altså ikke alle som får god effekt av å bruke dette legemiddelet.

Bivirkninger ved bruk av minoksidil

Som med alle legemidler er det også bivirkninger ved bruk av Recrea Forte (minoksidil), men det er heldigvis ikke vanlig å få store problemer med disse.

Den eneste bivirkningen som regnes som vanlig av bransjeforeningen Legemiddelindustrien er lokal irritasjon på hodebunn hvor man påfører Recrea Forte (minoksidil), da det tørker ut hodebunnen. Legemiddelindustrien regner med at mer enn 1 av 100 vil oppleve kløe, rødhet, flass, eller tørrhet på hodebunnen som følge av bruk.

Det er også noen sjeldne bivirkninger, hvor man regner med at færre enn 1 av 1 000 pasienter får. Noen får hypertrikose hvor man får uønsket hårvekst på andre steder på kroppen, som for eksempel hårvekst i ansiktet. Andre kan få en allergisk reaksjon på minoksidil i form av utslett, hevelser, lavt blodtrykk og lignende. En siste bivirkning som også regnes som sjelden er at hårtapet ikke stopper etter at det har begynt. Det er altså helt normalt å miste håret i første delen av behandlingen, men dersom hårtapet varer i mer enn to uker bør lege kontaktes. Heldigvis er alle disse tre bivirkningene svært sjeldne, så det er usannsynlig at man får noen av disse.

Anskaffelse av minoksidil

Minoksidil er et reseptfritt legemiddel, så alle kan kjøpe dette på apoteket uten å måtte henvende seg til en lege først. Det er et nokså vanlig preparat, og de aller fleste apotek har det tilgjengelig i hyllene. Recrea Forte/minoksidil selges i pakker på 60ml, og dette er omtrent nok til én måneds forbruk. Det er naturlig nok litt ulik pris hos de forskjellige apotekene, men man kan regne med å betale litt under 300kr for en pakke med 60ml Recrea Forte (minoksidil).

Det er både lovlig og enkelt å kjøpe Recrea Forte (minoksidil) fra norske nettapotek, så man kan gjøre dette dersom man ikke ønsker å fysisk gå ned på apoteket. Man sparer ikke noe penger på å bestille på et norsk nettapotek sammenlignet med et vanlig apotek, men det er jo mange som foretrekker å få det i postkassa, da det kan føles litt ubehagelig å kjøpe preparater som dette i en fysisk butikk.

I utgangspunktet er det ikke lov å bestille legemidler fra utlandet over internett, selv om de er fritt tilgjengelig reseptfritt på apotek her i Norge. Det er likevel brukere på Hårtapsnett sitt forum og andre steder på internett som forteller at de har importert minoksidil fra nettbutikker som selger fra utlandet og fått det i postkassa uten problemer. Ettersom virkestoffet minoksidil er reseptfritt er det ingen grunn til å tro at man får store konsekvenser av å prøve seg på et kjøp fra utlandet, men det er stor sannsynlighet for at Tollvesenet destruerer pakken dersom de sjekker den. Fordelen med å bestille fra utlandet er at det er en del billigere og man har et større utvalg av produsenter, men man tar altså en risiko når man gjør dette.

I andre land selges også Recrea Forte og andre preparater med minoksidil som skum, men dette får man altså ikke tak i her i Norge. Noen foretrekker skum ettersom det tørker raskere, og ikke nødvendigvis gir like store problemer med tørr hodebunn som følge av behandlingen.

Erfaringer og før/etterbilder ved bruk av minoksidil

Ettersom Recrea Forte og andre preparater med minoksidil er svært populært så finnes det tusenvis av brukererfaring på internett, både på norsk og engelsk. På Hårtapsnett sitt forum finnes det flere forumtråder hvor brukere forteller om sin bruk, og deler bilder fra både før, undervis, og etter behandlingen.

De fleste studier viser at Recrea Forte (minoksidil) og andre 5 % minoksidil-preparater fungerer for å redusere hårtapet hos ca. 80 % av pasientene, og gir en økt hårvekst hos omtrent 60 % av pasientene. Mange pasienter velger å kombinere bruk av Recrea Forte (minoksidil) med andre preparater mot hårtap, som finasterid for å få bedre resultater.

Her har vi samlet noen brukere fra forumet sine erfaringer med minoksidil, samt andre bilder vi har funnet fra legitime kilder.

10 mnd med minoksidil og finasterid.
qwerty sine resultater med minoksidil og finasterid.

Forskning og resultater

Virkestoffer minoksidil er som nevnt velprøvd, og det finnes hundrevis, om ikke tusenvis av ulike forskningsartikler om stoffet. Her har vi valgt ut noen som er spesielt relevante for personer som lider av alopecia androgenica.

A randomized clinical trial of 5% topical minoxidil versus 2% topical minoxidil and placebo in the treatment of androgenetic alopecia in men.

(Olsen et al., 2002).

I dette forsøket samlet forskerne 393 menn i alderen 18 til 49 år, som alle hadde alopecia androgenica. Av disse ble 157 personer delt tilfeldig inn i én gruppe som skulle bruke 5 % minoksidil, 158 personer i en annen gruppe som skulle ta 2 % minoksidil, og 78 personer i en tredje gruppe som tar placebo. Den siste gruppen følger da vanlig behandling, men linimentet de smører på hodet inneholder 0 % minoksidil, og man bruker disse som en kontrollgruppe for å se om det er noen forskjeller mellom de som får behandling, og de som ikke får det. Det er med mindre ord en vitenskapelig måte å prøve ut om det faktisk er noen effekt av å bruke minoksidil, og om det er forskjell på 2 % og 5 %.

Ingen fikk vite hvilken gruppe de var i (dette er et såkalt double blind-eksperiment), og alle deltakerne ble behandlet daglig i 48 uker. Behandlingen ble målt ved at forskerne telte antall hår i området som ble behandlet før og etter behandling.

Konklusjonen til forskerne er at 5 % minoksidil er betydelig bedre enn 2 % minoksidil i behandling mot hårtap, og også bedre enn kontrollgruppen med 0 % minoksidil. Gruppen med 5 % behandlingen hadde gjennomsnittlig 45 % mer hårvekst i det rammede området sammenlignet med gruppen som brukte 2 % minoksidil. En spørreundersøkelse viste også til at gruppen med 5 % hadde en høyere positiv psykologisk effekt, i form av bedre selvtillit og livskvalitet som følge av bedre hår.

Minoxidil: mechanisms  of  action  on  hair  growth.

(Messenget & Rundegren, 2003)

Denne studien er en av de viktigste studiene fra et medisinsk perspektiv, og er en artikkel som samler all tilgjengelig informasjon om minoksidil til én artikkel, slik at forskere får et raskt overblikk over alt vi vet om stoffet. De to forskerne har lest og samlet informasjon fra artikler om både oralt og topisk bruk av minoksidil i både mennesker, dyr, og på kulturer av hårceller i petriskåler. De gjorde altså ikke noe eksperiment selv, men så på likheter og ulikheter hos alle andre forskere som hadde gjennomført minoksidileksperimenter.

Konklusjonen av denne metaartikkelen er en god oversikt over hva man vet om minoksidil, og hva man fortsatt trenger å finne ut. Deres teori er at minoksidil bruker metabolitter med sulfittgrupper for å åpne kaliumkanalen inn i hårcellene. Likevel finnes det problemer og til dels også kontraindikasjoner på dette, så det er trolig at den faktiske mekanismen er litt annerledes enn dette. Det er åpenbart at det trengs mer forskning, men denne artikkelen er et godt startpunkt for å lære mer om minoksidil.

Kilder

  • Messenger, A. G., & Rundegren, J. (2004). Minoxidil: mechanisms of action on hair growth. British journal of dermatology, 150(2), 186-194.
  • Olsen, E. A., Dunlap, F. E., Funicella, T., Koperski, J. A., Swinehart, J. M., Tschen, E. H., & Trancik, R. J. (2002). A randomized clinical trial of 5% topical minoxidil versus 2% topical minoxidil and placebo in the treatment of androgenetic alopecia in men. Journal of the American Academy of Dermatology, 47(3), 377-385.
  • Felleskatalogen